Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Опис справ (опись дел)
[ Скачать с сервера (43.0 Kb) ] 15.08.2016, 14:00


Образец бланка (форма шаблона) описи дел:

Зразок бланка (форма шаблону) опису справ:

Додаток 21
до Інструкції
(пункт 268)

 

___________________________________________________________________________________
(найменування установи)
____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника
структурного підрозділу

________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ОПИС N _________

_________________________________________________________________
(назва розділу)

N

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

У цей опис включено _____________________________ справ з N __________ по
                                                                    (цифрами і словами)
N _____, у тому числі:
літерні номери ___________________

пропущені номери ________________

 

Найменування посади укладача опису

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО
Керівник служби діловодства
___________ _____________________________
       (підпис)                (ініціали (ініціал імені), прізвище)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання експертної комісії** структурного підрозділу
__________ N __________

 
 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

     Передав ______________________________________________________________________ справ
                                                                                               (цифрами і словами)
та _________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів***
                              (цифрами і словами)

 

Найменування посади
працівника структурного
підрозділу

 
 
______________
(підпис)

 
 
_____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

     Прийняв _____________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і словами)
та ___________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів.
                                  (цифрами і словами)

 

Керівник архіву (особа,
відповідальна за архів)
установи

 
 
______________
(підпис)

 
 
____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

____________
* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу.

*** Передаються разом із справами служби діловодства.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 794 | Загрузок: 48
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar