Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Паспорт артезіанської свердловини.
27.05.2016, 14:10


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
06 квітня 2016 року N 145/84

Скачати зразок бланка (форма шаблону) паспорту:

 

 

 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

ПАСПОРТ
артезіанської свердловини N ____

 

 

20__ рік

 

I. ОГЛЯДОВА КАРТА

масштаб 1:25000

 

 

 

II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА N _______

1. Місце розташування (адміністративна прив'язка артезіанської свердловини: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Географічні координати свердловини з точністю прив'язки до 1 секунди та зазначенням системи координат - WGS-84, СК-42 (із застосуванням GPS) _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Належність артезіанської свердловини (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження / для фізичної особи - користувача артезіанської свердловини: прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання/реєстрації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Призначення артезіанської свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Буріння артезіанської свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту) __________________________________________________________________

6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень)) ___________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Експлуатаційна артезіанська свердловина пробурена _______________________________________
______________________________________________________________________________________
                                             (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)

8. Глибина артезіанської свердловини ________________ м

9. Початок буріння _______________ 20__ р.

Закінчення буріння _______________ 20__ р.

Буріння виконувалось __________________________________________________________________
                                                                                                                    (спосіб буріння)
Бурова установка ______________________________________________________________________
                                                                                                                                  (тип)
Буровим майстром _____________________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Буріння артезіанської свердловини виконувалось таким діаметром:

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами:

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

11. Від глибини _____ м до глибини _____ м артезіанська свердловина пройдена діаметром _________ мм і обсадними трубами не закріплена.

12. У артезіанській свердловині встановлений фільтр ______________________ (тип фільтра) з робочою частиною 1-го ярусу діаметром _____ мм, що встановлений в інтервалі _________ м, 2-го ярусу діаметром ______ мм, що встановлений в інтервалі _____________ м.

Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу ________ м, 2-го ярусу ________ м і т. д. Надфільтрові труби довжиною ________ м, діаметром __________ мм встановлені в інтервалі від __________ до ___________ м. Відстійник довжиною _________ м, діаметром ______ мм встановлений від глибини __________ м до глибини ___________ м. На надфільтрових трубах установлений ___________________________________ сальник. Нижня частина відстійника закрита
                                                            (найменування/тип)
_____________________________________ пробкою (заглушкою). Робоча частина фільтра в інтервалі
                                  (найменування/тип)
____________________________ м обсипана гравієм.

13. Проведена цементація обсадних колон:

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м

14. Герметизація устя артезіанської свердловини ____________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

 

III. Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини

Абсолютна відмітка гирла (устя) артезіанської свердловини ________ м

Глибина, м

N шару

Геоло-
гічний вік порід

Назва порід (водо-
носний горизонт)

Конструк-
ція арте-
зіанської свердло-
вини з показом глибини, башмака обсадних колон і надфільт-
рової колони

Потужність шару, м

Рівень води, м

Кріплення артезіанської свердловини

Примітки

від

до

всього

статич-
ний

динаміч-
ний

діаметр, мм

глибина, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав:
______________
          (посада)

 
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(підпис)

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини N________

Дата

Час, хв.

Номер зни-
ження

Рівень води

Зниження рівня, м

Дебіт артезіанської свердловини, м 3/добу

Питомий дебіт, м 3/добу

Характеристика ерліфта

Характеристика насоса

Примітки

статич-
ний, м

дина-
мічний, м

водопідйомні труби

повітряні труби

діаметр труб, мм

глибина заванта-
ження, м

діаметр труб, мм

глибина заванта-
ження, м

марка насоса

глибина заванта-
ження, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через _________________________________________ годин після початку відкачки.

Відкачку виконував __________________________________________________________________________
                                                                                (посада)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                                                  (підпис)
"___" ____________ 20__ р.

 

 

V. ВИПИСКА

даних аналізів лабораторій, що виконали дослідження проб води, відібраних із артезіанської свердловини N _______________ _________________________________________________________
                                                                                                                                  (місце розташування)

Дата відбору "___" ____________ 20__ р.

 

 

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості води

"___" ____________ 20__ р.

Лабораторія _____________________

 

 

Органолептичні показники

1. Запах* (бали) ______________________ 2. Забарвленість* (градуси) _______________________

3. Каламутність* (градуси) _____________ 4. Смак та присмак* (бали) _______________________

 

 

Фізико-хімічні показники

5. Водневий показник (одиниці pH)* ______________________________________________________

6. Залізо загальне*, мг/дм 3 __________________ 7. Жорсткість загальна*, ммоль/дм 3 ______________

8. Загальна лужність, ммоль/дм 3 ______________________ 9. Йод, мг/дм 3 _______________________

10. Кальцій*, мг/дм 3 ____________ 11. Магній*, мг/дм 3 _________ 12. Марганець*, мг/дм 3 _________

13. Мідь, мг/дм 3 _______________________ 14. Поліфосфати за PO 4, мг/дм 3 ______________________

15. Сульфати*, мг/дм 3 ______________ 16. Сухий залишок* при 110° C, мг/дм 3 ___________________

17. Хлориди*, мг/дм 3 __________________ 18. Цинк, мг/дм 3 __________________________________

 

 

Санітарно-токсикологічні показники

19. Алюміній, мг/дм 3 ____________________ 20. Амоній, мг/дм 3 _______________________________

21. Кадмій, мг/дм 3 ______________________ 22. Кремній, мг/дм 3 ______________________________

23. Миш'як, мг/дм 3 _____________________ 24. Молібден, мг/дм 3 _____________________________

25. Натрій*, мг/дм 3 _____________________ 26. Нітрати* по NO 3, мг/дм 3 _______________________

27. Нітрити, мг/дм 3 _________________ 28. Ртуть, мг/дм 3 __________ 29. Свинець, мг/дм 3 ________

30. Фториди, мг/дм 3 ________________

____________
* Показники обов'язкові для визначення.

 

 

РАДІАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

"___" ____________ 20__ р.

Лабораторія _____________________

1. Сумарна активність природної суміші ізотопів U, Бк/дм 3 ____________________________________

2. Питома активність 226 Ra, Бк/дм 3 _________ 3. Питома активність 228 Ra, Бк/дм 3 ______________

4. Питома активність 222 Rn, Бк/дм 3 _________ 5. Питома активність 137 Cs, Бк/дм 3 ______________

6. Питома активність 90 Sr, Бк/дм 3 _____________________

 

 

ПОКАЗНИКИ
епідемічної безпеки питної води

Бактеріологічні дослідження N ____________ _______________________________________________
                                                                                                                                           (назва лабораторії)
"___" ____________ 20__ р.

У доставленій пробі води, відібраній із артезіанської свердловини N ____________, що належить ______________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові власника)

Мікробіологічні показники

1. Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год. (КУО/куб. см) _____________________________

2. Патогенні ентеробактерії (наявність в 1 куб. дм) _______________________________________

3. Ентеровіруси, аденовіруси, антигени, ротавіруси, реовіруси, вірус гепатиту A та інші (наявність в 10 куб. дм) _______________________________________________________________

Паразитологічні показники

4. Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій, із оспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші (клітини цисти в 50 куб. дм)
_____________________________________________________________________________________

5. Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 куб. дм) __________________________________

 

 

VI. ГЕОФІЗИЧНІ ДАНІ ТА ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N ___

(опис та діаграма геофізичних досліджень)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

 

VII. ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N __

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Рекомендації по експлуатації артезіанської свердловини N ________ (періодичність техоглядів, заміна та профілактика насосів кислотною та іншими обробками, ремонти артезіанської свердловини) _____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис
______________ ___________________________
           (посада)                      (прізвище, ім'я, по батькові)

 
_________________ "___" ____________ 20__ р.
                  (підпис)                                     (дата)

 

 

VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ І МОНТАЖ ВОДОПІДЙОМНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Тип насоса: електрозанурювальний _________________________________________ (або аналоги)

2. Ерліфт-система (центральна, паралельна) _______________________________________________

3. Глибина артезіанської свердловини _____________ м, робочий діаметр артезіанської свердловини _______________ мм

4. Водопідйомна колона діаметром ______________ мм, занурена до глибини ________________ м

5. Гирло артезіанської свердловини обладнане відводом діаметра __________________________ мм, що встановлений на _____________________________ м вище поверхні землі

6. Обладнана _________________________________________________________________________
                                                                                  (тип насосної установки, тип двигуна)

7. На водовідвідній трубі встановлений манометр із шкалою на максимальний тиск _________ МПа

8. Із артезіанської свердловини проведена пробна відкачка, при якій з'ясувалося:

1) статичний рівень води в артезіанській свердловині _____________________ м від поверхні землі;

2) динамічний рівень води в артезіанській свердловині ____________________ м від поверхні землі;

3) зниження рівня води в артезіанській свердловині (нижче статичного) _____________________ м;

4) допустиме зниження рівня води в свердловині _________________________________________ м

9. Продуктивність артезіанської свердловини при зниженні ___________ м ____________ м 3/годину

10. Тривалість відкачки _____ годин з _____ годин ____ хвилин до ______ годин ______ хвилин "___" ____________ 20__ року

11. Дебіт (виміряний) артезіанської свердловини _____ м 3/добу, рекомендований ________ м 3/добу

12. Питомий дебіт _____________ м 3/добу

13. Робота з монтажу насосної установки виконана __________________________________________
                                                                                                                      (найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
згідно з договором від "___" ____________ 20__ року N _____ і здана "___" ____________ 20__ року з оцінкою ______________________________________________________________________________

14. Відомості про заміну насосної установки: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Головний інженер _______________________         _________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

Начальник бурової ділянки _______________________         _________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                               (підпис)

Інженер-гідрогеолог _______________________         _________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)                                 (підпис)

 

 

IX. НАДСВЕРДЛОВИННІ СПОРУДИ

Тип насосної станції: підземна, поверхнева, розміри в плані ________ м, висота (глибина) _______ м

Наявність люка в даху для монтажу насоса ________________________________________________
                                                                                                                                                    (так, ні)

 

 

X. ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ

Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) _________________________________________
                                                                                                                                                                   (є, немає)

Розміри зони суворого режиму ________________ м, тип огородження _________________________
______________________________________________________________________________________

Споруди у межах зони розташування: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

 

XI. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ N ___

(заповнюється власником свердловини або виконавцем ремонтних робіт)

Стан артезіанської свердловини у процесі її експлуатації (ступінь замулення стовбура, піскування)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані про зміну динамічного рівня, дебіту та якості води в процесі експлуатації артезіанської свердловини або за певні періоди _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ремонт артезіанської свердловини виконали ________________________________________________
                                                                           (найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця ремонтних робіт)

Терміни виконання ремонту: початок "___" ____________ 20__ року
                                                  закінчення "___" ____________ 20__ року

У процесі ремонту виконані такі роботи ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зміна конструкції в результаті ремонту _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Результати дослідної відкачки після ремонту та режим експлуатації, що рекомендується:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примітка.

Спеціалізована бурова організація складає (заповнює):

 

паспорт за цією формою. Вимога щодо складання (заповнення) паспорта свердловини визначена національним стандартом України. Складання (заповнення) паспорта здійснює спеціалізована бурова організація, яка має дозвіл на виконання такого виду робіт відповідно до статті 106 Водного кодексу України. У разі якщо спеціалізована бурова організація не має можливостей визначити показники води самостійно (розділ V), показники води визначає акредитована (атестована) лабораторія. Вимоги визначення санітарно-хімічних показників та епідемічної безпеки питної води визначаються відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747; для мінеральних вод - згідно з чинним законодавством;

розділ I (оглядова карта) складається з відкритих картографічних джерел;

кожен аркуш паспорта повинен бути скріплений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) організації, що створила (заповнила) паспорт.

Суб'єкт господарювання (юридична особа та/або фізична особа - підприємець, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини) складає (заповнює):

 

додаток до паспорта артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини";

розділ 8 додатка "Опис артезіанської свердловини", до якого вносяться інші відомості, які бажає повідомити суб'єкт господарювання;

додаток "Опис артезіанської свердловини" разом з копією розділів паспорта артезіанської свердловини, а саме: "Оглядова карта", "Артезіанська свердловина", "Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини", "Результати спостережень", "Виписка", "Гідрогеологічний висновок по артезіанській свердловині", "Експлуатаційні показники артезіанської свердловини" надсилаються в електронній формі до Державної служби геології та надр України.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1566 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar