Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету (Паспорт бюджетной программы местного бюджета)
[ Скачать с сервера (97.0 Kb) ] 16.11.2016, 16:42


Зразок бланка (форма шаблону) Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету:

Образец бланка (форма шаблона) Паспорта бюджетной программы местного бюджета:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ N ______

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на ____ рік

1. ____________ _____________________________________________
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. ____________ _____________________________________________
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3. ____________ ____________ _________________________________
          (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ___________ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _________ тис. гривень та спеціального фонду - ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми ___________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

х

 

 

 

...

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 4875 | Загрузок: 562
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar