Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Паспорт якості ПММ (Паспорт качества ГСМ)
20.02.2017, 12:56


Зразок бланку (форма шаблону) Паспорту якості  пально-мастильних матеріалів (ПММ):

Образец бланка (форма шаблона) Паспорта качества горюче-смазочных материалов (ГСМ):

Додаток 17
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

Авіаційна частина __________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

ПАСПОРТ ЯКОСТІ N ______

"___" ____________ 20__ року

На __________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування, марка нафтопродукту)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (номер нормативного документа на нафтопродукт)

Завод-виробник (постачальник) _________________________________________________________

Номер резервуара (транспортного засобу) ________________________________________________,
дата виготовлення ____________, кількість (куб. м, т) ___________

Акт відбирання проби N _______ від "___" ____________ 20__ року

Проба згідно з Актом відбору проб N _______.

Дата проведення лабораторних випробувань "___" ____________ 20__ року.

 

Найменування показника

Норма за нормативним документом

Результат випробування

Метод випробування

1

2

3

4

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК: за перевіреними показниками проба _________________________________________
                                                                                                                                            (найменування нафтопродукту)
відповідає (не відповідає) вимогам _______________________________________________________
                                                                                                                        (номер нормативного документа)

Начальник лабораторії ПММ

___________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Старший лаборант

____________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

         

 

Примітки:

1. Під час видачі ПММ з бази (складу) ПММ паспорт якості повинен бути заповнений за всіма показниками якості нормативного документа за результатами останнього (приймально-здавального, контрольного, повного) випробування. Значення показників якості, яких не вистачає згідно з переліком нормативного документа, повинні заповнюватися за даними журналу обліку якісного стану, про що в паспорті якості робиться відповідна відмітка.

2. Під час видачі ПММ від суб'єкта державної авіації паспорт якості повинен бути заповнений за всіма показниками якості в об'ємі повного випробування з урахуванням результатів останнього (приймально-здавального або контрольного) випробування. Значення показників якості, яких не вистачає до об'єму повного випробування, повинні записуватися за даними паспорта якості бази (складу) ПММ, про що в паспорті якості робиться відповідна відмітка.

3. Лабораторія ПММ видає паспорт якості, заповнений за всіма показниками якості в об'ємі повного випробування.

4. Паспорт якості повинен містити висновок про відповідність якості ПММ вимогам ДСТУ (ГОСТ). У такому випадку, коли за результатами випробування показники якості продукту є некондиційними, начальник лабораторії ПММ дає письмові рекомендації щодо його подальшого використання. Зазначені рекомендації виписуються на звороті паспорта якості або на окремому аркуші, підписуються начальником лабораторії ПММ та завіряються печаткою лабораторії ПММ, яка проводила випробування.

5. Паспорт підписується начальником лабораторії ПММ і лаборантом, їх підписи завіряються печаткою лабораторії ПММ, яка проводила випробування. Якщо паспорт якості видається іншій авіаційній частині (організації), такий паспорт засвідчується гербовою печаткою. Копія паспорта завіряється в установленому порядку.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1027 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar