Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Перелік основних страхувальників та перестраховиків, з якими у періоді, що підлягав перевірці, перебував у господарських відносинах
[ Скачать с сервера (22.2 Kb) ] 04.07.2017, 20:38


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Переліку основних страхувальників та перестраховиків, з якими у періоді, що підлягав перевірці, перебував у господарських відносинах

Образец бланка (пример шаблона) формы Перечня основных страхователей и перестраховщиков, с которыми в период, который подлежал проверке, находился в хозяйственных отношениях

Додаток 5а
до Зразка Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність
(пункт 14)

 

 

 

 

Перелік основних страхувальників та перестраховиків, з якими у періоді, що підлягав перевірці, перебував у господарських відносинах
___________________________________
(найменування страховика)
за період з ___.___.____ по ___.___.____

N з/п

Найменування (П. І. Б.) страхувальника (юридична або фізична особа) / цедента/
ретроцедента

Податковий номер 1 або номер та серія паспорта 2

Загальний обсяг нарахованих (сплачених) страхових платежів, премій, внесків (тис. грн.)

Вид страхування

Суми страхових виплат у разі настання страхового випадку (тис. грн.)

Найменування перестраховика-
резидента (нерезидента - із зазначенням місцезнаходження)

Податковий номер 1

Частка страхових платежів, належна перестраховику-
резиденту, (тис. грн.)

Загальний обсяг сплачених страхових платежів (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Страхувальники (юридичні або фізичні особи)

Х

1

Підприємство 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Підприємство 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші в кількості __ одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ___ квартал

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Всього за ___ рік:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхідне перестрахування

Х

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ___ квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ___ рік:

Х

 

Х

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб - підприємців

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

До таблиці вносяться дані щодо взаємовідносин в істотних обсягах за укладеними договорами страхування та перестрахування, та які обраховуються за податковий період по певній групі взаємовідносин (у даному випадку до таблиці вносяться дані щодо контрагентів, операції з якими становлять більше 1 відс. загальних обсягів укладених договорів страхуванння за податковий період (рік, 9 місяців, півріччя, квартал - в залежності від періоду, що перевіряється).

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 568 | Загрузок: 44
Всего комментариев: 0
avatar