Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

План (графік) поновлення запасів ПММ тривалого зберігання авіаційної частини
20.02.2017, 16:59


Зразок бланку (форма шаблону) Плану (графіку) поновлення запасів ПММ тривалого зберігання авіаційної частини:

Образец бланка (форма шаблона) Плана (графика) восстановление запасов ГСМ длительного хранения авиационной части:

Додаток 31
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (командир)
_____________________________________
               (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

ПЛАН (ГРАФІК)
поновлення запасів ПММ тривалого зберігання авіаційної частини ____________ у 20__ році

Наймену-
вання (марка) ПММ, ДСТУ, ГОСТ, ТУ

Номер резер-
вуара, марка маши-
ни, партія ПММ в тарі

Кіль-
кість ПММ, тонн

Дата виготов-
лення

Дата закла-
дення

Номер паспорта і дата остан-
нього випробу-
вання

Термін збері-
гання, років

Підля-
гає понов-
ленню, дата

Відпові-
дальний за осві-
ження

Відмітка про продов-
ження терміну збері-
гання

Відмітка про понов-
лення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. На складі ПММ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У баках і системах озброєння і військової техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу зберігання бази (складу) ПММ
(начальник служби пального авіаційної частини)
_____________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

"___" _____________ 20___ року

Примітки:

1. У розділі 1 вказуються ПММ, що зберігаються в резервуарах і тарі.

2. У розділі 2 вказуються ПММ, що зберігаються в баках і системах ОВТ.

3. У план включаються всі запаси ПММ тривалого зберігання, що зберігаються на базі (складі), у суб'єкта державної авіації. Дані плану повинні відповідати даним обліку недоторканних запасів ПММ.

4. Марки ПММ перераховуються відповідно до номенклатури пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та технічних засобів служби пального:

бензини авіаційні;

бензини автомобільні;

палива для реактивних двигунів;

палива дизельні;

оливи авіаційні;

оливи моторні;

оливи турбінні;

оливи циліндрові;

оливи холодильні;

оливи компресорні;

оливи трансмісійні;

оливи вакуумні;

оливи ізоляційні;

оливи приладні;

оливи консерваційні і домішки;

мастила антифрикційні багатоцільові і спеціального призначення;

мастила антифрикційні спеціалізовані;

мастила антифрикційні хімічно стійкі і радіаційно стійкі;

мастила консерваційні;

мастила ущільнювальні;

рідини гідравлічні спеціального призначення;

рідини амортизаційні, противідкотні і гальмівні;

рідини охолоджуючі низькозамерзаючі і антильодові;

рідини розділювальні;

рідини противодокристалізаційні;

спирти етилові.

5. У графі 6 дані наводяться у вигляді дробу, у чисельнику вказуються дані про останнє повне випробування, у знаменнику вказуються дані про останнє контрольне випробування - найменування лабораторії ПММ, що проводила випробування, дата і номер паспорта якості.

6. У графі 10 вказуються номер, дата акта про продовження терміну зберігання, найменування лабораторії ПММ, що видала паспорт якості, на підставі якого продовжений термін зберігання, номер, дата паспорта якості, новий термін поновлення.

7. У графі 11 вказуються номер, дата акта про поновлення.

8. План поновлення запасів ПММ тривалого зберігання суб'єкта державної авіації підписується начальником служби ПММ суб'єкта державної авіації і затверджується керівником суб'єкта державної авіації.

За наявності запасів ПММ тривалого зберігання, що зберігаються в ОВТ, план поновлення запасів ПММ тривалого зберігання узгоджується з заступником керівника суб'єкта державної авіації з озброєння.

9. План поновлення запасів ПММ тривалого зберігання бази (складу) ПММ підписується начальником відділу зберігання ПММ і затверджується начальником бази (складу) ПММ.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 595 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar