Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

План організації патрульно-постової служби у гарнізонах, що входять до зони діяльності
[ Скачать с сервера (59.0 Kb) ] 02.12.2016, 22:02


Зразок бланку (приклад шаблону) Плану організації патрульно-постової служби у гарнізонах, що входять до зони діяльності: 

Образец бланка (пример шаблона) Плана организации патрульно-постовой службы в гарнизонах, входящих в зону деятельности:

Додаток 1
до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України
(пункт 16 розділу II)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

ПЛАН
організації патрульно-постової служби у гарнізонах, що входять до зони діяльності

___________________________________________________________________________________
(найменування органу управління Служби правопорядку)

 

Розрахунок
сил та засобів, які залучаються до несення патрульно-постової служби

Порядок
підтримання зв'язку під час організації взаємодії

N
з/п

Назва гарні-
зону

Орган управ-
ління (підроз-
діл) Служ-
би право-
поряд-
ку, від якого призна-
чають-
ся
 пат-
рулі

Кіль-
кість марш-
рутів пат-
рулю-
вання

Кіль-
кість патру-
лів

Кількість військово-
службовців

Техніка

Спеціальні засоби

Засоби зв'язку

офі-
цери

пра-
пор-
щики, сер-
жан-
ти

сол-
дати

УАЗ

ВАЗ

КГ-73

БРМ-92

Форт-12Р

ІР-4

Р-148

Р-157

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва
гарні-
зону

Номери телефонів
оперативних чергових
(чергових)

Служби право-
порядку

На-
ціо-
наль-
ної
полі-
ції

Підроз-
ділів Націо-
наль-
ної гвардії Укра-
їни

Служби без-
пеки Укра-
їни

Дер-
жав-
ної прикор-
донної служ-
би

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

 

Знак

Зміст знака

 

 

 

 

 

_________________________
        (посада, військове звання)

___ ____________ 20__ року

_______________________
(підпис)

Масштаб М1: _______________

________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 520 | Загрузок: 59
Всего комментариев: 0
avatar