Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

План проведення випробувань ПММ тривалого зберігання бази (складу), авіаційної частини
20.02.2017, 17:51


Зразок бланку (форма шаблону) Плану проведення випробувань ПММ тривалого зберігання бази (складу), авіаційної частини:

Образец бланка (форма шаблона) Плана проведения испытаний ГСМ длительного хранения базы (склада), авиационной части:

Додаток 32
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу контролю якості
центру забезпечення пальним
_________________________________
          (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник бази (складу)
(командир авіаційної частини)
________________________________
           (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

 

ПЛАН
проведення випробувань ПММ тривалого зберігання бази (складу), авіаційної частини ______ у 20__ році

Наймену-
вання (марка) ПММ

Номер резер-
вуара, марка машини, партія ПММ в тарі

Дата вигото-
влення ПММ

Дата закла-
дення на збері-
гання

Дані щодо
останнього випробування

Планується проведення випробувань

Відмітка про поновлення або викорис-
тання

контро-
льного

повного

січ-
ень

лю-
тий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу зберігання ПММ (начальник служби ПММ авіаційної частини)
____________________________________________
                       (військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. У графі 4 вказується дата закладки ПММ у запас тривалого зберігання, а для ПММ поточного забезпечення - дата надходження ПММ.

2. У графах 5 і 6 вказуються дані про останнє випробування: найменування лабораторії ПММ, що проводила випробування, дата і номер паспорта якості.

3. У графах 7 - 18 дані наводяться у вигляді дробу, у чисельнику вказують, який вид випробування планується (К - контрольне, П - повне), у знаменнику наводяться дані про виконані випробування - дата проведення і номер паспорта якості.

4. У графі 19 вказуються дата і номер акта поновлення або дата видачі в користування, найменування і номер документів, що підтверджують використання.

5. План узгоджується до 20 грудня поточного року з начальником відділу контролю якості ЦЗП.

6. План бази (складу) підписує начальник відділу зберігання і затверджує начальник бази (складу) ПММ.

7. План суб'єкта державної авіації підписує начальник служби ПММ і затверджує керівник суб'єкта державної авіації.

8. Під час узгодження плану проведення випробувань начальник відділу контролю якості ПММ може коригувати плановані терміни проведення випробувань, ураховуючи реальні можливості лабораторії ПММ. Терміни проведення випробувань можуть коригуватися тільки в бік їх зменшення.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 595 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar