Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

План водолазних спусків (План водолазных спусков)
20.02.2017, 11:47


Зразок бланку (форма шаблону) Плану  водолазних спусків:

Образец бланка (форма шаблона) Плана водолазных спусков:

Додаток 9
до Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Національній гвардії України (пункт 1 глави 1 розділу III)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник водолазних робіт
_____________________________________
     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

ПЛАН
водолазних спусків

на _______________ 20__ року

Тема (назва вправи) __________________________________________________________________________

Мета (роботи, що виконуються) ________________________________________________________________

Час проведення ________________________ Місце проведення ____________________________________________________________________

Глибина місця спусків _____ Фактична глибина спусків _____ Тип водолазного спорядження _________________________________________

Стан моря_______ Температура води_________ Температура повітря ________ Вітер (напрям, швидкість) _____________ Течія _____________

Командир спуску __________________________________ Особа, що здійснює медичне забезпечення ___________________________________

Склад учасників:

на зв'язку _________________________________________________________________________________

на подачі повітря ___________________________________________________________________________

на сигнальному кінці (шланг-кабелі) ___________________________________________________________________________________________

на барокамері _________________________________________ засіб доставки до барокамери ___________________________________________

Водолази:

 

N
з/п

Водолази, що працюють

N
з/п

Водолази, що страхують

N
з/п

Водолази, що забезпечують

1

 

1

 

1

 

 

Заходи, що проводяться

Розрахунок часу (хвилин)

Заходи, які відпрацьовуються

Дії працюючих водолазів

Дії водолазів, що страхують

Дії водолазів, що забезпечують

Дії інструкторів водолазів

Дії командира спуску

1

2

3

4

5

6

7

 

Шикування, оголошення плану і черги спусків, проведення інструктажу щодо заходів безпеки

Шикуються в призначеному місці, отримують завдання

Оголошує план і чергу спусків, розподіляє обов'язки. Проводить інструктаж щодо заходів безпеки

 

Підготовка і робоча перевірка водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків

Особисто готують і перевіряють водолазне спорядження, про результати доповідають командиру спусків та розписуються в журналі водолазних робіт

Готують і перевіряють засоби забезпечення водолазних спусків, про результати доповідають командиру спусків

Особисто контролює якість підготовки і робочої перевірки водолазного спорядження та засоби забезпечення водолазних спусків

Проведення водолазних спусків

 

Одягання водолазного спорядження, спуск під воду і виконання поставленого завдання

Одягають водолазне спорядження, спускаються під воду і виконують поставлене завдання

Знаходяться біля місця спуску в готовності до негайного надання допомоги

За наказом командира спуску забезпечують спуск під воду та в разі потреби дії водолаза, що страхує

Контролюють правильність одягання водолазного спорядження

Керує спуском під воду, контролює дії особового складу, який залучається до проведення водолазних спусків

 

Підняття водолазів з води, роздягання, приведення спорядження, техніки і засобів забезпечення у вихідне положення

Виходять з води, роздягаються, приводять водолазне спорядження у вихідне положення

Приводять водолазне спорядження у вихідне положення

Приводять засоби забезпечення водолазних спусків у вихідне положення

Особисто контролює дії особового складу, що залучається до проведення водолазних спусків

 

Проведення розбору та підведення підсумків

Шикуються у визначеному місці для проведення розбору та підведення підсумків

Проводить розбір та підведення підсумків

 

Контрольні запитання ________________________________________________________________________

Заходи безпеки ______________________________________________________________________________

Командир спуску ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Висновки __________________________________________ ____________________________________________________


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 524 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar