Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

План взаємодії щодо надання взаємної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожеж
16.02.2017, 22:39


Зразок бланку (форма шаблону) Плану взаємодії щодо надання взаємної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожеж:

Образец бланка (форма шаблона) Плана взаимодействия по взаимной помощи при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и тушения пожаров:

Додаток 4
до Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 10 розділу IV)

Зразок

 

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ
щодо надання взаємної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожеж
(на прикладі Сумського та Чернігівського гарнізонів ОРС ЦЗ)

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник (заступник)
Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО
спільним наказом Управління
ДСНС України у Сумській і
Управління ДСНС України у
Чернігівській областях

"___" ____________ 20__ року N __ / __

 

1. Загальні положення

Організація надання взаємодопомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж здійснюється відповідно до Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС України і визначає:

види надзвичайних ситуацій та пожеж, у разі виникнення яких можуть залучатися сили та засоби для виконання завдань за призначенням з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, та граничні терміни залучення;

території, на які можуть бути залучені сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

сили та засоби, що можуть бути залучені для виконання завдань за призначенням на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

порядок виклику сил та засобів сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

порядок направлення сил і засобів на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

інформаційний супровід та зустріч підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ, який прибуває для надання допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

визначення підпорядкованості підрозділів, які прибувають на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

забезпечення передачі інформації з місця ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожежі;

порядок дозаправлення технічних засобів і поповнення запасів пально-мастильних матеріалів підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ.

Вимоги методичних рекомендацій не поширюються на чергові пожежно-рятувальні підрозділи, що охороняють об'єкти на договірних засадах.

Про результати коригування робиться відмітка в аркуші внесення змін.

2. Підстави, що дозволяють залучення та визначення територій, на які сили та засоби із сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ можуть бути залучені для виконання завдань

1. Залучення сил та засобів для виконання завдань за призначенням з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ здійснюється:

якщо сил та засобів, які залучені згідно з планами залучення сил та засобів району виїзду підрозділу за максимальним номером виклику (розрахунками сил та засобів району для реагування на надзвичайні ситуації в планах приведення в готовність до дій за призначенням (залучення сил та засобів) під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій за сигналом "ЗБІР - АВАРІЯ"), не достатньо для забезпечення якісного реагування, повноти проведення оперативних заходів і забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж у мінімальні строки;

якщо підрозділ гарнізону ОРС ЦЗ, у районі обслуговування якого виникла надзвичайна ситуація (подія), пожежа, знаходиться на відстані, значно більшій від місця події, ніж підрозділ оперативно-рятувальної служби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, за наявності прямої загрози людям і необхідності вжиття термінових заходів для обмеження розповсюдження небезпечних факторів;

у разі неможливості залучення підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ, у районі безпосередньої відповідальності якого виникла надзвичайна ситуація або пожежа, через порушення транспортного сполучення з населеними пунктами внаслідок негативної дії природних явищ і стихійних лих;

у разі обмеження тактико-технічних можливостей підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ (як правило, пов'язані з відсутністю ГДЗС у підрозділі або недостатньою кількістю ЗІЗОД), у районі відповідальності якого виникла надзвичайна ситуація або пожежа з викидом небезпечних хімічних речовин або задимленням в будівлях великої площі;

у разі необхідності залучення в найкоротший термін спеціальної техніки, обладнання та оснащення для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж, пов'язаних із виникненням лісових та торф'яних пожеж, великих пожеж на об'єктах нафтогазодобувного та переробного комплексу;

в інших випадках за умови належного обґрунтування необхідності залучення.

Граничний термін залучення сил та засобів сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ визначається начальником гарнізону ОРС ЦЗ. У разі стабілізації оперативної обстановки та можливості зменшення кількості сил та засобів, що залучені для проведення оперативних дій, у першу чергу до місць постійної дислокації направляються підрозділи сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ.

2. Території, на які можуть бути залучені сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ:

перелік районів Сумської і Чернігівської областей, що мають спільні кордони:

N з/п

Назва району Чернігівської області

Назва району Сумської області

1

Новгород-Сіверський

Середино-Будський та Шостківський

2

Коропський

Шостківський, Кролевецький та Конотопський

3

Бахмацький

Конотопський

4

Талалаївський

Роменський

5

Срібнянський

Роменський

 

Від Чернігівського обласного гарнізону ОРС ЦЗ на територію Сумської області можуть залучатися:

N з/п

Назва району Сумської області

Підрозділ, що залучається від Чернігівського гарнізону ОРС ЦЗ

1

2

3

1

Середино-Будський

ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району

2

Шостківський

ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району;
ДПРЧ-26 Коропського району

3

Кролевецький

ДПРЧ-26 Коропського району

4

Конотопський

ДПРЧ-26 Коропського району;
ДПРЧ-24 та ДПРЧ-4 Бахмацького району

5

Роменський

ДПРЧ-62 Срібнянського району

 

Від Сумського обласного гарнізону ОРС ЦЗ на територію Чернігівської області можуть залучатися:

N з/п

Назва району Чернігівської області

Підрозділ, що залучається від Сумського гарнізону ОРС ЦЗ

1

2

3

1

Новгород-Сіверський

ДПРЧ-17 смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району;
ДПРЧ-6 Шостківського району

2

Коропський

ДПРЧ-6 Шостківського району;
ДПРЧ-22 міста Кролевець;
ДПРЧ-8 Конотопського району

3

Бахмацький

ДПРЧ-8 Конотопського району;
ДПРЧ-16 смт Дубов'язівка Конотопського району

4

Талалаївський

ДПРЧ-16 смт Дубов'язівка Конотопського району;
ДПРЧ-9 Роменського району

5

Срібнянський

ДПРЧ-9 Роменського району

 

Примітка. Окрім визначених районів Сумської та Чернігівської областей, основна та спеціальна пожежно-рятувальна техніка, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерна техніка, техніка РХБ і підготовлений до роботи на ній особовий склад цих гарнізонів ОРС ЦЗ можуть залучатися для надання допомоги на іншій території цих областей.

3. Сили та засоби Чернігівського обласного гарнізону ОРС ЦЗ, що можуть залучатися на територію Сумської області:

N з/п

Назва підрозділу

Кількість особового складу

Засоби захисту

Техніка

Л-1/ЗЗК

АСП-2

1

2

3

4

5

6

1

ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району

4

4

4

АЦ-40(130)63Б;
(АЦ-40(131)137А)

2

ДПРЧ-26 Коропського району

4

4

0

АЦ-40(432921)63Б.02;
(АЦ-40(131)137А)

3

ДПРЧ-24 Бахмацького району

4

4

4

АЦ-40(432921)63Б.02;
(АЦ-40(131)137А)

4

ДПРЧ-4 Бахмацького району

4

4

0

АЦ-40(130)63Б;
(АЦ-40(131)137А)

5

ДПРЧ-62 Срібнянського району

3

3

0

АЦ-40(130)63Б;
(АЦ-40(131)137А)

 

Сили та засоби Сумського обласного гарнізону ОРС ЦЗ, що можуть залучатися на територію Чернігівської області:

N з/п

Назва підрозділу

Кількість особового складу

Засоби захисту

Техніка

Л-1/ЗЗК

АСП-2

1

2

3

4

5

6

1

ДПРЧ-17 смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району

3

3

0

АЦ-40(130)63Б;
АЦ-40(131)137А

2

ДПРЧ-6 Шостківського району

4

4

4

АЦ-40(130)63Б;
АЦ-40(131)137А

3

ДПРЧ-22 міста Кролевець

3

3

3

АЦ-40(130)63А;
АЦ-40(130)63Б

4

ДПРЧ-8 Конотопського району

4

4

4

АЦ-40(131)137А;
АЦ-40(133)Г1181

5

ДПРЧ-16 смт Дубов'язівка Конотопського району

3

3

0

АЦ-40(130)63Б;
АЦ-40(131)137А

6

ДПРЧ-9 Роменського району

4

4

4

АЦ-40(130)63Б;
АЦ-40(131)137А

 

Примітки:

1. Зазначається техніка, що вводиться до оперативного розрахунку в зимовий період або в разі погіршення стану доріг.

2. У підрозділах, від яких сили та засоби направлені в інший гарнізон ОРС ЦЗ, здійснюється збір особового складу резервного караулу та вводиться в оперативний розрахунок резервна техніка або проводиться її передислокація.

На гасіння великих лісових і торф'яних пожеж, ліквідацію пожеж та аварій на об'єктах нафтопромислового комплексу, для ліквідації наслідків окремих надзвичайних ситуацій, як правило, необхідне залучення великої кількості підготовленого до роботи на техніці особового складу. З метою можливості швидкого залучення необхідної кількості цих сил та засобів гарнізону ОРС ЦЗ, в якого виникла в цьому потреба, виходить з клопотанням до гарнізону ОРС ЦЗ, з якого планується залучення техніки та особового складу, щодо приведення їх у готовність до дій за призначенням за сигналом "ЗБІР - АВАРІЯ" відповідно до заздалегідь розроблених планів. Остаточне рішення щодо залучення цих сил та засобів приймається керівництвом ДСНС України.

Дані про основну пожежно-рятувальну техніку цільового призначення, спеціальну пожежно-рятувальну техніку, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерну техніку і техніку РХЗ Чернігівського гарнізону ОРС ЦЗ:

N з/п

Тип пожежно-рятувального автомобіля, засобу гасіння пожежі

Наявність автомобілів (од.), засобів гасіння пожеж (т)

Дислокація: населений пункт, підрозділ, назва об'єкта

Оперативний розрахунок

Резерв

Ремонт

1

2

3

4

5

6

7

1

Автомобіль повітряно-пінного гасіння

2

ДПРЧ-9 міста Прилуки;

1

 

 

ДПРЧ-2 міста Чернігів

 

1

 

2

Автомобіль порошковий

3

ДПРЧ-1 міста Чернігів;

 

1

 

ДПРП ДПРЧ-9 міста Прилуки;

1

 

 

ДПРЧ-25 міста Чернігів

1

 

 

3

Пожежна насосна станція

4

ЧСПТ АРЗ СП міста Чернігів;

1

2

 

ДПРЧ-7 міста Прилуки

 

1

 

4

Автодрабина

7

ДПРЧ-7 міста Прилуки;

1

 

 

ДПРЧ-24 міста Бахмач;

1

 

 

ДПРЧ-15 міста Ніжин;

 

1

 

ДПРЧ-31 міста Корюківка;

1

 

 

ЧСПТ АРЗ СП міста Чернігів;

1

 

 

ДПРЧ-1 міста Чернігів;

 

1

 

ДПРЧ-2 міста Чернігів

 

 

1

5

Автомобіль рукавний

2

ЧСПТ АРЗ СП
міста Чернігів;

1

 

 

ДПРЧ-7
міста Прилуки

 

1

 

6

Автомобіль ГДЗС

1

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів

1

 

 

7

Аварійно-рятувальний автомобіль

5

ДПРЧ-14 міста Прилуки;

 

1

 

ДПРЧ-31
міста Корюківка;


1

1

 

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів;

 

1

 

ДПРЧ-15 міста Ніжин

 

 

1

8

КТА-25

1

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів

 

1

 

9

Пересувна база ГДЗС

1

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів

1

 

 

10

8Т-311 М

3

ДПРЧ-32 міста Мена;

 

1

 

ДПРЧ-6 смт Ладан;

 

1

 

ДПРЧ-2 міста Чернігів

 

 

1

11

САРМ-Л

1

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів

 

1

 

12

АРС-14

1

АРЧ АРЗ СП міста Чернігів

 

1

 

 

Відомості про основну пожежно-рятувальну техніку цільового призначення, спеціальну пожежно-рятувальну техніку, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерну техніку і техніку РХЗ Сумського гарнізону ОРС ЦЗ:

N з/п

Тип пожежно-рятувального автомобіля, засобів гасіння пожежі

Наявність автомобілів (од.), засобів гасіння пожежі (т)

Дислокація: населений пункт, підрозділ, назва об'єкта

Оперативний розрахунок

Резерв

Ремонт

1

2

3

4

5

6

7

1

Автомобіль повітряно-пінного гасіння

2

ДПРЧ-9 міста Суми

1

 

 

2

Автодрабина

7

ЗТС міста Суми;

1

 

1

ДПРЧ-6 міста Шостка;

 

1

 

ДПРЧ-8 міста Конотоп;

 

1

 

ДПРЧ-9 міста Ромни;

 

1

 

ДПРЧ-14 міста Охтирка;

 

 

1

ДПРЧ-19 міста Глухів

 

 

1

3

Автомобіль порошковий

2

ЗТС міста Суми;

1

 

 

ДПРЧ-14 міста Охтирка

 

1

 

4

Пожежна насосна станція

4

ЗТС міста Суми;

1

 

 

ДПРЧ-6
міста Шостка;

 

1


1

ДПРЧ-9 міста Ромни

 

1

 

5

Аварійно-рятувальний автомобіль

1

ЗТС міста Суми

 

1

 

6

Автомобіль димовидалення

1

ЗТС міста Суми

 

1

 

7

Автомобіль рукавний

4

ЗТС міста Суми;

1

 

 

ДПРЧ-6 міста Шостка;

 

1

 

ДПРЧ-9 міста Ромни;

 

1

 

ДПРЧ-14 міста Охтирка

 

1

 

8

Автомобіль зв'язку та освітлення

1

ЗТС міста Суми

 

1

 

 

3. Організація здійснення окремих заходів під час залучення (направлення) сил та засобів (до) сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ

1. Порядок виклику сил та засобів сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ:

1) через ОКЦ до сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ разом з інформацією про необхідність залучення сил та засобів повинні бути передані такі відомості:

місце (назва району, населеного пункту, об'єкта) виникнення надзвичайної ситуації (події), пожежі;

характер надзвичайної ситуації (події), пожежі, вимоги до техніки, що повинна бути залучена, та щодо обов'язковості наявності ЗІЗОД;

найкоротший маршрут по території області, в яку залучаються сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

позивні підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які працюють на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж (для можливості забезпечення зв'язку);

номер мобільного телефону, посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи підрозділу ДСНС України, яка очолює проведення робіт;

контрольні пункти на маршруті руху, в яких старший машини повинен вийти на зв'язок;

інші відомості, що необхідні для скорочення часу прибуття сил та засобів сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ та забезпечення їх безпечного пересування до місця виникнення надзвичайної ситуації (події), пожежі;

2) від ОКЦ сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ отримується така інформація:

перелік сил та засобів, що направляються для надання допомоги;

номер мобільного телефону, посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виїжджає на чолі підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ;

інші необхідні відомості.

2. Порядок направлення сил та засобів на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ:

1) направлення сил та засобів на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ здійснюється ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ, з якого залучається підрозділ. Для надання допомоги до сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ направляються чергові сили і засоби підрозділів ОРС ЦЗ;

2) граничний час виїзду сил та засобів із підрозділу на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ з часу отримання інформації щодо необхідності його залучення не повинен перевищувати 10 хвилин;

3) пересування до сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ здійснюється колоною, що формується з підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ на кордоні із сусіднім гарнізоном ОРС ЦЗ, і під керівництвом старшої посадової особи, призначеної начальником гарнізону ОРС ЦЗ, висувається до місця проведення робіт тощо;

4) з метою недопущення зниження оперативної готовності щодо реагування на надзвичайні ситуації та гасіння пожеж у районі виїзду підрозділу, що направляється на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, оголошується збір резервної зміни (караулу) та приведення в оперативну готовність резервної техніки.

3. Інформаційний супровід і зустріч підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які прибувають для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ:

1) інформаційний супровід підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які прибувають для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, повинен бути безперервним і повним;

2) інформаційний супровід може здійснюватися:

ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ, з якого направляються сили та засоби;

ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ, в який направляються сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

безпосередньо старшою посадовою особою, яка представляє підрозділ ДСНС України та здійснює керівництво силами і засобами гарнізону ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж;

3) інформаційний супровід здійснюється за допомогою доступного зв'язку зі старшою посадовою особою підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ, направленого для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж із території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

4) інформаційний супровід полягає в наданні такої інформації:

найкоротші і безпечні шляхи пересування до місця виклику територією області, в яку залучений підрозділ;

маршрути переміщення територією населених пунктів;

місця збору сил та засобів для подальшого пересування в складі колони;

наявність небезпечних факторів, що можуть впливати на переміщення підрозділу;

місце розташування органів управління, які здійснюють керівництво силами та засобами на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і гасіння пожеж;

інші відомості, що можуть прискорити прибуття підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

5) порядок зустрічі підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ визначається старшою посадовою особою, яка представляє підрозділ ДСНС України і здійснює керівництво силами та засобами гарнізону ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж.

4. Визначення підпорядкованості підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які прибувають на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ:

1) підрозділ, який прибуває з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, поступає в оперативне підпорядкування старшої посадової особи, яка представляє підрозділ ДСНС України і здійснює керівництво силами та засобами під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожежі;

2) якщо підрозділ гарнізону ОРС ЦЗ до місця виклику прибуває першим, старша посадова особа самостійно керує проведенням оперативних дій до прибуття старшої посадової особи, яка представляє підрозділ ДСНС України і здійснює керівництво силами і засобами гарнізону ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж.

5. Забезпечення передачі інформації з місця ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж:

1) підрозділи гарнізону ОРС ЦЗ, які прибувають для надання допомоги на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ раніше, ніж сили та засоби гарнізону ОРС ЦЗ, в який вони залучені (менша відстань, обмеження проїзду внаслідок дії небезпечних або природних факторів), здійснюють передачу інформації з місця ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж через:

ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ, з якого направляються сили та засоби;

ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ, в який направляються сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ;

2) спосіб і засіб передачі інформації в цьому разі обираються старшою посадовою особою підрозділу, який направлений для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж із території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, самостійно за умови, що буде забезпечено своєчасний і стійкий зв'язок;

3) після прибуття на місце надзвичайної ситуації (події), пожежі старшої посадової особи, яка представляє підрозділ ДСНС України, повна відповідальність за своєчасний та стійкий зв'язок покладається на неї.

6. Організація дозаправлення технічних засобів і поповнення запасів пально-мастильних матеріалів підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ, які прибувають для надання допомоги на територію сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, покладаються на старшу посадову особу, яка представляє підрозділ ДСНС України області, в яку здійснено залучення.

7. Забезпечення заходів безпеки праці під час виконання спільних завдань:

1) збереження життя і здоров'я особового складу, а також працівників під час виконання оперативних заходів є пріоритетним завданням посадових осіб, які їх очолюють;

2) організація забезпечення заходів безпеки праці покладається:

під час здійснення маршу до місця виконання оперативних завдань - на старших машин;

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж - на старшу посадову особу, яка представляє підрозділ ДСНС України області, в яку здійснено залучення;

3) у разі якщо з особовим складом або працівниками стався нещасний випадок, його розслідування здійснюється відповідно до діючого законодавства та вимог керівних документів ДСНС України


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 972 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar