Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету
[ Скачать с сервера (43.5 Kb) ] 08.11.2016, 17:23


Зразок бланка (форма шаблону) Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету:

Образец бланка (форма шаблона) Представления на возврат ошибочно или излишне зачисленных в бюджет сборов, платежей и других доходов бюджета:

Додаток 1
до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
(пункт 5 розділу I)

 

__________________________________________
(найменування органу, що контролює справляння
надходжень до бюджету)

 

 

ПОДАННЯ
на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

N ___                                                                                                      від "___" ____________ 20__ року

Повернути ___________________________________________________________________________
                                   (найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - для юридичної особи або прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                 по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - для
                                                                                 фізичної особи (серія та номер паспорта*))
з ______________ бюджету кошти у сумі __________________________________________________
  (державного/місцевого)                                                                                                (цифрами та словами)
________________ сплаченого ___________________________________________________________
    (помилково/надміру)                                                 (найменування платежу та код класифікації доходів бюджету)
згідно з ______________________________________________________________________________.
                           (документ на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету, дата та номер)

 

Керівник (заступник керівника) органу,
що контролює справляння надходжень
до бюджету

 
 
______________
(підпис)

 
 
______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Погоджено**:

 

 

Керівник місцевого фінансового органу

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

_____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті.

** Погоджується виключно у випадках повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2345 | Загрузок: 212
Всего комментариев: 0
avatar