Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять. Додаток 1 до Порядку погодження на ввезення
29.02.2016, 20:44


Додаток 1
до Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять
(пункт 5)

Зразок бланку (форма шаблону) погодження:

 

 

 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

ПОГОДЖЕННЯ
на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять

від ________________
               (дата цифрами)

N _________

                                                                                 Видане
_____________________________________________________________________________________
                                  (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ
               (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця / реєстраційний номер
               облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                     повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________

Контракт ____________________________________________________________________________
                                                         (номер, дата, загальна сума контракту, фірма-виробник, фірма-постачальник)
 
Предмет погодження __________________________________________________________________
                                                                (код за УКТЗЕД, повна назва, вид споживання, кількість, одиниця виміру, ціна)

Посадова особа _______________ ____________________________
                                                  (підпис)                                       (П.І.Б.)
М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 639 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar