Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Постанова про накладення адміністративного стягнення
03.03.2017, 00:22


Зразок бланку (форма шаблону) Постанови про накладення адміністративного стягнення:

Образец бланка (форма шаблона) Постановления о наложении административного взыскания:


до Інструкції з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 7 розділу III)

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, __________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
розглянувши протокол від "___" ____________ 20__ року N _______, який склав
_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________,
державного інспектора, який склав протокол)

ВСТАНОВИВ:

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків* __________________________________,
який (яка) народився(лась) "___" ____________ _____ року
_____________________________________________________________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(повна адреса із зазначенням поштового індексу)
працює ______________________________________________________________________________,
(посада, місце роботи, його місцезнаходження)
порушив(ла) вимоги ___________________________________________________________________
(назва законодавчого та нормативно-правового акта, вимоги якого порушено,
_____________________________________________________________________________________,
стаття, пункт)
а саме: _______________________________________________________________________________
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу про
_____________________________________________________________________________________
адміністративне правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
а також обставин, що встановлені при розгляді справи)

 • заподіяно матеріальну шкоду ________________________________________________
  (втрати сільськогосподарського
  _____________________________________________________________________________________
  (лісогосподарського) виробництва)
  на суму _________ грн ___ коп. _________________________________________________________,
  (цифрами) (словами)
  яка розрахована відповідно до ___________________________________________________________
  (назва та реквізити
  _____________________________________________________________________________________
  нормативно-правового акта, на підставі якого розраховані втрати)

За згадане порушення передбачена відповідальність згідно з частиною ___ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зворотний бік постанови

Керуючись статтями __________________________________ Земельного кодексу України, а також
_____________________________________________________________________________________
(назви та структурні одиниці інших нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________,
якими керується державний інспектор)
статтями 24, 33, 244, 276 - 278, 283, пунктом 1 частини першої статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

1. Визнати гр. _________________________________________________________________________ винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ___ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
(цифрами та словами)

2. У разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, органам державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
(цифрами та словами)

Штраф має бути внесений через установу банку України на
_____________________________________________________________________________________
(реквізити рахунку установи банку, на який необхідно сплатити вказану суму)

Попередити гр. _______________________________________________________________________,
що згідно із частиною другою статті 308 КУпАП у разі примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення штраф стягується у подвійному розмірі. Одночасно з нього стягуються витрати на облік зазначених правопорушень у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Копію платіжного документа про сплату штрафу подати посадовій особі, яка винесла цю постанову.

Відповідно до статей 287 - 289 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дня її винесення: у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КУпАП, з особливостями, встановленими цим Кодексом. Скарга подається в орган (посадовій особі), який (яка) виніс (винесла) постанову по справі про адміністративні правопорушення, який (яка) протягом трьох діб надсилає її разом із справою органу (посадовій особі), правомочному(ій) її розглядати.

Ця постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови або після прийняття рішення про залишення постанови без змін, а скарги - без задоволення.

Відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягуються:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки. Строк давності виконання цієї постанови закінчується ________________________.

_______________________________________
(посада державного інспектора, який
виніс постанову)

_______________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного
інспектора, який виніс постанову)

 

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Відмітка про вручення (надіслання) постанови особі, щодо якої її винесено:

Копію постанови отримав(ла) особисто

"___" ____________ 20__ року

 

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Копія постанови надіслана поштою

"___" ____________ 20__ року

Квитанція N ______ від __________

______________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка
відправила постанову)

______________________________________
(підпис)

______________________________________
(підпис)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1856 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar