Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Постанова про накладення адміністративного стягнення. Додаток 5 до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового
22.01.2016, 23:37


Додаток 5
до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення  

Зразок бланку (форма шаблону) постанови:

 

 

 

 

Державний комітет лісового господарства України
__________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження ___________________
____________________________________
____________________________________ 

  

Телефон ______________________
Факс _________________________
Електронна пошта ______________ 

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року 

N _____________ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог лісового законодавства
від "___" ____________ 20__ року N _______, який складений "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            яка склала протокол)
вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,

ВСТАНОВИВ:

Гр-н (гр-ка) ___________________________________________________________________________,
                            (прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень), яка притягається до адміністративної відповідальності)
ідентифікаційний номер (за наявності) ____________________________________________________,
дата _______________ та місце народження _______________________________________________,
який (яка) зареєстрований(а) за адресою __________________________________________________
                                                                                                                                      (місце реєстрації особи)
____________________________ і працює (навчається) на посаді _____________________________
                                                                                                                                                                                       (посада,
_____________________________________________________________________________________,
                                         повна назва місця роботи чи навчання, його повна поштова адреса)
вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею ______ частини _______ КУпАП, тим, що ______________________________________________________________________
                                                                                     (короткий виклад обставин та суть правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому господарству на суму ____________________________________________ грн, що розрахована за _____________________
                                     (цифрами та словами)                                                                                                       (назва методик та
_____________________________________________________________________________________
                                      інших нормативно-правових актів, відповідно до яких виконано розрахунок шкоди) 

Керуючись частиною ____ статті ____ та статтями 33, 35, 241, 283, 284 КУпАП, а також
_____________________________________________________________________________________
                                                    (назва та статті інших законів та нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   якими керується посадова особа) 

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр-на (гр-ку) ____________________________________________ винним(ою) у вчиненні
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ____ статті _____ КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі _________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                            (цифрами та словами) 

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП вилучені для тимчасового зберігання ___________________________
______________________________________________________________________________________
(вказати перелік цінностей, документів, речей, які є знаряддям правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця
_____________________________________________________________________________________
        та обставини їх виявлення, рішення, яке прийняте стосовно них: повернути власникові, передати до органів
                                                                                               внутрішніх справ тощо) 

3. Роз'яснити гр-ну (гр-ці) _______________________________________________________________,
                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що згідно зі статтею 307 КУпАП штраф ним (нею) має бути сплачений не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому (їй) постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про накладення адміністративного стягнення буде надіслана для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.
Штраф повинен бути внесений через установу банку України на ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (реквізити установи банку, на які необхідно сплатити вказану суму) 

4. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати ____________________________
                                                                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, при примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі _____________________________________________ грн.
                                                                                                                                            (цифрами та словами) 

Копію платіжного документа подати (надіслати) до _________________________________________
                                                                                                                                                           (найменування та адреса
_____________________________________________________________________________________
                                    відповідного органу, що виніс постанову про адміністративне правопорушення) 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку, визначеному статтями 287 - 289 КУпАП, до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (указати орган і його адресу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            або посадову особу вищого рівня, або суд) 

Дата набрання "___" ____________ 20__ року.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до "___" ____________ 20__ року (протягом трьох місяців з дня його винесення). 

_________________________________________
          (повна назва посади особи, яка винесла постанову,
_________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) 

М. П. 

 
 
______________________
(підпис) 

     
 

Відмітка про доведення постанови до відома особи, стосовно якої її винесено

Копію постанови особа отримала особисто
"___" ____________ 20__ року ___________
                                                                       (підпис особи) 

Копія постанови надіслана рекомендованим листом з повідомленням "___" ____________ 20__ року N ____
_____________________________________________
(повна назва посади, прізвище та ініціали особи, яка відправила постанову) 

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 1505 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar