Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки
09.04.2017, 13:03


Зразок бланку (приклад шаблону) Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки:

Образец бланка (пример шаблона) Удостоверения на право проведения (плановой / внеплановой) проверки:

Додаток 1

до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України
та його територіальними органами суб’єктів
первинного фінансового моніторингу

(пункт 11 розділу ІІ)

 

ПОСВІДЧЕННЯ

на право проведення (планової/позапланової) перевірки

№ ______ від __________

 

__________________________________________________________________
(найменування органу державного фінансового моніторингу)

Я,___________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та _______________________________

(реквізити наказу)

 

ДОРУЧАЮ: ____________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкт перевірки:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про недопуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров’ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб’єктом, керівником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

Термін проведення перевірки з "___" _______ 20__ року до "___" _______ 20__ року.

  •           __________________ ______________________________
        (посада)                                      (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

М.П.            

 

Термін проведення перевірки продовжено до «___» _______ 20 __ року.

 

  •           __________________ _____________________________
      (посада)                              (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

М.П.            

 

 

Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

 

«___» ________ 20___ року

 

__________________
(посада)  

 

____________
(підпис)

 

__________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище посадової особи суб’єкта)

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 693 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar