Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

ПОВІДОМЛЕННЯ БАНКУ ПРО ПОЧАТОК НОВОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ АБО НАДАННЯ НОВОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
16.02.2017, 12:36


Зразок бланку (форма шаблону) ПОВІДОМЛЕННЯ БАНКУ ПРО ПОЧАТОК НОВОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ АБО НАДАННЯ НОВОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

Образец бланка (форма шаблона) УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКА О НАЧАЛЕ НОВОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОВОГО ВИДА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ:

Додаток 14
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

 

 

 

 

Зразок

 

ПОВІДОМЛЕННЯ БАНКУ ПРО ПОЧАТОК НОВОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ АБО НАДАННЯ НОВОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Дата, номер

Національний банк України

Адреса

 

_____________________________________________________________ (далі - Банк), розташований
                                                   (повне офіційне найменування банку)
за адресою _______________________________________________________________________, має
банківську ліцензію від _____________N _________ та звертається з повідомленням про початок нового виду діяльності та/або виду фінансових послуг:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                   (перелік нових видів діяльності або нових видів фінансових послуг)

 

Банк має достатні фінансові можливості для початку нового виду діяльності та/або виду фінансових послуг, зазначених у цьому повідомленні.

Банк не має збитків протягом останніх ____________ місяців.

Банк сформував фонди та резерви відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк дотримується нормативу обов'язкового резервування протягом останніх ____________ місяців.

Банк дотримується економічних нормативів протягом останніх ____________ місяців.

Рівень регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам Національного банку України та становить ____________ млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу (крім письмового застереження):

протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за три місяці до часу повідомлення Національного банку України про початок нового виду діяльності та/або виду послуг;

протягом трьох місяців, що передують часу повідомлення Національного банку України про початок нового виду діяльності та/або виду послуг - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж три місяці.

У Банку створено відповідні підрозділи, що здійснюватимуть зазначений в повідомленні новий вид діяльності та/або вид фінансових послуг, а також підрозділ внутрішнього аудиту та підрозділ з управління ризиками, функції та повноваження яких відповідають вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України. Банк забезпечений спеціалістами, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідні відомості додаються.

Банк забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України.

Банком виконано спеціальні вимоги законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, щодо нового виду діяльності та/або нового виду фінансових послуг.

Банк готовий розпочати новий вид діяльності та/або вид фінансових послуг згідно з вимогами банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України.

Копії внутрішніх положень, що регулюють здійснення банком нових видів діяльності або надання нового виду фінансових послуг, додаються.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього повідомлення або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище, адреса, номер телефону, факсу).

Додатки:

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________
(перелік документів/інформації, що додаються до повідомлення)

 

Голова правління Банку

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 534 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar