Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення НАЗК про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
[ Скачать с сервера (50.5 Kb) ] 18.11.2016, 21:47


Зразок бланку (приклад шаблону) повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

Образец бланка (пример шаблона) сообщения Национального агентства о факте непредоставления или несвоевременного представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

Додаток 1
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
(пункт 6)

 

 

Національне агентство з питань
запобігання корупції

________________ N ____
                   (дата)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту _____________________________________________________________________
                                                                                                                  (неподання чи несвоєчасного подання)
декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а саме _________________________________________ за 20__ рік
                                                             (тип декларації)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса зареєстрованого місця проживання суб'єкта декларування (згідно з паспортними даними))
який(а) працює _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
на посаді _____________________________________________________________________________
                                                                                                                    (повна назва посади)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

___________________________
(керівник уповноваженого
підрозділу (уповноважена особа))

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2924 | Загрузок: 231
Всего комментариев: 0
avatar