Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
[ Скачать с сервера (50.0 Kb) ] 18.11.2016, 22:11


Зразок бланку (приклад шаблону) Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

Образец бланка (пример шаблона) Сообщения о факте непредоставления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

Додаток 2
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
(пункт 8)

 

 

Орган, в якому працює суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

________________ N ____
                   (дата)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме _______________________________________________ за 20__ рік
                                                                                                                               (тип декларації)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))
який(а) працює ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
         (найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
на посаді _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

___________________________
(уповноважена особа
Національного агентства /
особа, яка виконує його обов'язки)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1762 | Загрузок: 134
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar