Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення про намір стати контролером небанківської фінансової групи. Додаток 1 до Положення про порядок нагляду
06.01.2016, 22:48


Додаток 1
до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 1 розділу II)

Зразок бланку (приклад шаблону) повідомлення:

 

 

 

 

 

 

Повідомлення
про намір стати контролером небанківської фінансової групи

________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Повідомляю про намір стати контролером небанківської фінансової групи
_____________________________________________________________________________________
           (запропоноване найменування небанківської фінансової групи / найменування небанківської фінансової групи
                                                                                                    (за наявності))
шляхом ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                        (зазначити, унаслідок чого особа здійснюватиме контроль за небанківською фінансовою групою)

 

Інформація про юридичну особу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи _________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________
                                                                                                                                (адреса)

3. Код за ЄДРПОУ (для резидентів) ______________________________________________________

4. Країна реєстрації (для нерезидентів) ___________________________________________________

5. Основний вид діяльності _____________________________________________________________

6. Голова виконавчого органу ___________________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності) _______________________________________

8. Контактна інформація:

телефони ____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

контактна особа _______________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ______________________________________________

2. Місце та дата народження ____________________________________________________________

3. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                                                               (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання __________________________________________________

5. Громадянство ______________________________________________________________________
                                                                              (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (далі - реєстраційний номер облікової картки)*__________________________________________________

7. Контактна інформація:

телефон _____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

____________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Інформація про небанківську фінансову групу

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Основний та інші види економічної діяльності

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером небанківської
фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.
(за наявності)

 

або

 

 

____________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером небанківської фінансової групи)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

   ____________
                (дата)

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 717 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar