Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
15.02.2017, 22:30


Зразок бланку (форма шаблону) Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Уведомления о начале выполнения подготовительных работ / об изменении данных в уведомлении о начале выполнения подготовительных работ:

Додаток 1
до Порядку

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ___ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                               (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                                дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                               та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                         від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                        повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                               найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 650 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar