Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення  про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи та права, обов’язки суб’єкта і посадових осіб суб’єкта
09.04.2017, 13:34


Зразок бланку (приклад шаблону) Повідомлення  про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи та права, обов’язки суб’єкта і посадових осіб суб’єкта:

Образец бланка (пример шаблона) Уведомления о правах, обязанностях и полномочиях членов рабочей группы и права, обязанности субъекта и должностных лиц субъекта

Додаток 7 
до Порядку проведення перевірок 
Міністерством юстиції України 
та його територіальними органами 
суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу 
(пункт 2 розділу VІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи та права, обов’язки суб’єкта і посадових осіб суб’єкта 
____________________________________________________________ 
(найменування органу державного фінансового моніторингу) 
____________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, 
код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків 
за ДРФО (серія і номер паспорта*))

Керівник та члени робочої групи мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про недопуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров’ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб’єктом, керівником суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

Керівник та члени робочої групи зобов’язані:

вручити суб’єкту, керівнику суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особам, які виконують їх обов’язки) копію посвідчення на право проведення перевірки;

повідомити письмово суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов’язки) про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, про права, обов’язки та відповідальність суб’єкта та посадових осіб суб’єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених законодавством, скласти акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки;

узгодити організаційні питання щодо проведення перевірки.

Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право:

отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок та план проведення перевірки;

права та обов’язки робочої групи та посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу;

оскаржити дії членів робочої групи до керівника органу державного фінансового моніторингу, який здійснював перевірку, або до суду в установленому законодавством порядку.

Суб’єкт, посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов’язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їх обов’язки) відповідними документами;

поставити на примірнику посвідчення на право проведення перевірки підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії посвідчення на право проведення перевірки, повернути примірник посвідчення на право проведення перевірки керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати акт огляду електронного документа.

Повідомлення отримав:

 

 

_____________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище суб’єкта, 
              керівника суб’єкта та/або 
        його відокремленого підрозділу)

_________________ 
(підпис)

«___»__________ 20____року

__________ 
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 725 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar