Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт
15.02.2017, 23:06


Зразок бланку (форма шаблону) Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Уведомления об изменении данных в зарегистрированной декларации о начале выполнения подготовительных / строительных работ:

Додаток 7
до Порядку

 

 

______________________________________________
       (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Відповідно до статей 35, 36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ____ ____________ 20__ р. N ___________, а саме
_________________________________________________________________________________________
                                                                                      (право на будівництво передано
_________________________________________________________________________________________
                                                              іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за здійснення
_________________________________________________________________________________________,
                                                                   авторського та технічного нагляду (необхідне зазначити)
та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання підготовчих/будівельних робіт і змінилася.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

 
___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток: 1. _______________________________________________________________________________

                2. _______________________________________________________________________________

                3. _______________________________________________________________________________

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

       

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 978 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar