Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Поземельна книга (поземельная книга)
26.01.2017, 17:16


Зразок бланку (форма шаблону) Поземельної книги:

Образец бланка (форма шаблона) поземельной книги:

Додаток 8
до Порядку

 

 

 

(Державний Герб України)

______________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

______________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

 

Поземельну книгу відкрито

 

___ ____________ 20    р.

 

___________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)

______________________________
(ініціали та прізвище Державного
кадастрового реєстратора)

М. П.

 

 

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

ЗМІСТ
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

Порядковий номер

Назва розділу, документа

Основні реквізити документа
(серія, номер, дата тощо)

Номер аркуша

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора

Дата, підпис

 

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку:

Місце розташування

 

Цільове призначення

категорія земель

 

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Нормативна грошова оцінка

значення, гривень

 

визначена (проіндексована) станом на

 

Дата оцінки земель

 

Форма власності

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, ініціали та прізвище власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

 

М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 

 

Масштаб 1: _______

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y

 

 

 

Розробник документації із землеустрою:

_________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та
ініціали фізичної особи - підприємця)

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Всього земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

Площа земельної ділянки
<Загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

в тому числі в зоні дії обмежень
<площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

 

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

 

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

 

 

____________
Примітка:

  
1. В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.

 

2. Кадастровий план формується на аркуші формату, який забезпечує чітке відображення всіх його елементів.

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

 

М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ. ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Власники (користувачі):

  Право власності Право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження
(у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Форма власності

 

Вид спільної власності

 

Частка у спільній власності

 

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 

 

 

Відомості про документ, що посвідчує право

Державний акт

Серія і номер

державного акта

 

додатків до нього

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Найменування органу, який зареєстрував акт

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала акт

 

 

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

 

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

 

М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. N _____

Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів

 

 

 

Орендар (суборендар):

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Вид речового права

 

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Строк дії речового права

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

 

 

М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. N _________

  Земельний сервітут:
  земельний особистий сервітут
  право проходу та проїзду на велосипеді
  право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху
  право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій
  право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку
  право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку
  право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми
  право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми
  право прогону худоби по наявному шляху

  емфітевзис
  суперфіцій
  Обмеження (обтяження) у використанні:
  умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків
  заборона на провадження окремих видів діяльності
  заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту
  умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги
  умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт
  умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

  право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд
  інший земельний сервітут

 

Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів

 

Строк дії

  постійний;  строковий до

 

 

Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки

  Закон
  Нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону

  Договір
  Рішення суду

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття (підписання документа)

 

Номер документа

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено;  не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву

 

 

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис,
суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки

Дата державної реєстрації / внесення відомостей

Реєстраційний номер

Відомості про суб'єкта, для
якого встановлено сервітут, обмеження, обтяження, емфітевзис чи суперфіцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

 

 

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора,
який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив
внесення відомостей (реєстрацію)

 

 

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

 

 

Відомості про державну реєстрацію земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

 

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

  Зміни

  Дострокове припинення

 

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)

Підстава встановлення

 

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття/підписання документа

 

Номер документа

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі

 

 

 

Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

 

 

М. П.

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

 

М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1120 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar