Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Приклад заповнення технологічної карти. Додаток 7 до ДБН IV-11-1Р.
13.07.2016, 15:50


Скачать образец бланка (форму шаблона) Примера заполнения технологической карты. Приложение 7 к ГСН IV-11-1Р.

Скачати зразок бланка (форму шаблону) Прикладу заповнення технологічної карти. Додаток 7 до   ДБН IV-11-1Р.

                                                   ДБН IV-11-1Р
                                                Додаток 7
                                                Приклад заповнення
ШИФР ТАБЛИЦI: РО1-0116                             
КОД ТЕХНОЛОГIЧНОЇ КАРТИ - РТО1 - 01.005
НАЙМЕНУВАННЯ: ПУШКА ЕЛЕКТРИЧНА ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ЧАВУННОЇ ЛЬОТКИ
ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ОБ'ЄМ РОБОЧОГО ЦIЛIНДРУ 0.5 М3
                          ЗУСИЛЛЯ НА ПОРШНІ 240 ТС.
МАСА УСТАТКУВАННЯ - 29.1 Т
СКЛАД РОБIТ:
             ДЕМОНТАЖ.
             Транспортування лебiдок i такелажного устаткування з
             мiсця схову, дiї мiсця установки;
             установка лебiдок i такелажного устаткування; споруд-
             ження тимчасового риштовання; вiд'єднання електрожив-
             лення (виконує електрослужба); роз'єднання з'єднань;
             знiмання з мiсця установки i транспортування до мiсця
             ремонту.
             РЕМОНТ.
             Очистка устаткування вiд технологiчних вiдходiв; повне
             розбирання, промивання; замiна (вiдновлення) спрацьо-
             ваних елементiв, деталей та комплектуючих виробiв,
             включаючи базовi; збирання, регулювання вузлiв, залив
             масла.
             МОНТАЖ.
             Транспортування устаткування до мiсця установки; пiд-
             готовка мiсця та установка, вивiряння та закрiплення
             опорної плити; установлення колони повороту, поворот-
             ного пристрою, з'єднання пушки з притискним пристроєм;
             приєднання електроживлення (виконує електрослужба);
             обирання крiпильних з'єднань; регулювання, пiдготовка
             та випробування устаткування; розбирання тимчасового
             риштовання, такелажного устаткування, лебiдок i транс-
             портування до мiсця схову.
             НАЛАДОЧНІ РОБОТИ ПIСЛЯ РЕМОНТУ.
             Регулювання синхронностi технологiчних операцiй, що
             виконуються окремими вузлами устаткування з частковим
             розбиранням вузлiв; виявлення вiдхилень вiд норми в
             роботi устаткування та їх усунення; здача устаткування
             до експлуатацiї.
ОДИНИЦЯ ВИМIРУ: ШТ.
ВИД РЕМОНТУ - КАПІТАЛЬНИЙ
 Додаток 7 (продовження)
--------------------------------------------------------------------
:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:
:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :
:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :
:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :
:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :
:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :
-------------------------------------------------------------------:
:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :
:------------------------------------------------------------------:
:1. :Витрати пра-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ці робiтни- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ків, усього :      :     :люд-г:176.54 : 679.0 : 407.4 :16.3  :
:1.1:Такелажник  :      :     :     :       :       :       :      :
:   :на монтажі  :190835:     :люд-г: 43    :  86.6 :  86.6 :      :
:   :5 розряд    :      :     :     :       :       :       :      :
:1.2:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :
:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :
:   :6 розряд    :145876:     :люд-г:       :       :  36   : 5    :
:1.3:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :
:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :
:   :5 розряд    :145875:     :люд-г: 52.5  :       : 131.6 :11.3  :
:1.4:Монтажник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :устаткування:      :     :     :       :       :       :      :
:   :металургiй- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :них заводiв :      :     :     :       :       :       :      :
:   :4 розряд    :145874:     :люд-г: 70.34 :       :  87.7 :      :
:1.5:Газорiзаль- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ник         :      :     :     :       :       :       :      :
:   :5 розряд    :116185:     :люд-г: 10.7  :   41.2:  41.2 :      :
:1.6:Злектрозвар-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ник ручного :      :     :     :       :       :       :      :
:   :зварювання  :      :     :     :       :       :       :      :
:   :5 розряд    :199065:     :люд-г:       :   24.3:  24.3 :      :
:1.7:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :6 розряд    :185596:     :люд-г:       :   75  :       :      :
:1.8:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :5 розряд    :185595:     :люд-г:       :  225.8:       :      :
:1.9:Слюсар      :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ремонтник   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :4 розряд    :185594:     :люд-г:       :  226.1:       :      :
:2. :Середнiй    :      :     :     :       :       :       :      :
:   :розряд робiт:      :     :     :   4.6 :    4.8:   4.9 : 5.3  :
:3. :Витрати пра-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :цi машинiс- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :тів, усього :      :     :люд-г:  10.66:  93.12:  56.34:      :
:3.1:Машинiст    :      :     :     :       :       :       :      :
:   :крана (кра- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :нiвник)     :      :     :     :       :       :       :      :
:   :5 розряд    :137905:     :люд-г:  10.2 :  93.12:  55.88:      :
                               - 22 -
                                                   ДБН IV-11-1Р
 Додаток 7 (продовження)
--------------------------------------------------------------------
:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:
:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :
:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :
:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :
:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :
:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :
-------------------------------------------------------------------:
:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :
:------------------------------------------------------------------:
:3.2:Водiй       : 11451:     :люд-г:   0.46:       :   0.46:      :
:4. :Експлуатацiя:      :     :     :       :       :       :      :
:   :машин i ме- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ханiзмiв    :      :     :     :       :       :       :      :
:4.1:Крани мосто-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :вi загально-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :го призначе-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ння В/П 32 Т:   731:С202-:маш-т:   4.9 :  72.8 :  43.68:      :
:   :            :      :-0814:     :       :       :       :      :
:4.2:Крани на гу-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :сеничному   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :ходу,       :      :     :     :       :       :       :      :
:   :В/П 25 Т    :   778:С202-:маш-т:   5.3 :  20.32:  12.2 :      :
:   :            :      :-1217:     :       :       :       :      :
:4.3:Лебiдки еле-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ктричнi,тяг-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ловим зусил-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :лям до 49,05:      :     :     :       :       :       :      :
:   :(5) КН (Т)  :   979:С203-:маш-т:  23.08:  88.8 :  53.28:      :
:   :            :      :-0405:     :       :       :       :      :
:4.4:Трансформа- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :тори зварю- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :вальнi з но-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :мiнальним   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :зварювальним:      :     :     :       :       :       :      :
:   :струмом     :  1871:С204-:маш-т:       :  24.3 :  24.3 :      :
:   :            :      :-0900:     :       :       :       :      :
:4.5:Устаткування:      :     :     :       :       :       :      :
:   :для газового:      :     :     :       :       :       :      :
:   :зварювання i:      :     :     :       :       :       :      :
:   :рiзки       :  4020:С270-:маш-т:    2.1:   8.1 :   8.1 :      :
:   :            :      :-2002:     :       :       :       :      :
:4.6:Автомобiль  :      :     :     :       :       :       :      :
:   :бортовий,   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :В/П 3Т      :  2508:С200-:маш-т:   0.46:       :   0.46:      :
:   :            :      :-0001:     :       :       :       :      :
:5. :Матерiали,  :      :     :     :       :       :       :      :
:   :вироби та   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :конструкцiї :      :     :     :       :       :       :      :
:5.1:Запаснi час-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :тини (РЕВ)  :    35:     :  т  :       :Вiдомі-:Вiдомі-:      :
:   :            :      :     :     :       :сть де-:сть    :      :
:   :            :      :     :     :       :фектів :дефектi:      :
:5.2:Злектроди   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :АНВ-20      : 35342:С111-:  т  :       :0.0194 : 0.0194:      :
:   :            :      :-9519:     :       :       :       :      :
                               - 23 -
                                                   ДБН IV-11-1Р
 Додаток 7 (закінчення)
--------------------------------------------------------------------
:   :Найменування:Код   :Обг- :Оди- :Демон- :Ремонт :Монтаж :Налад-:
:п/п:елементiв   :ресур-:рун- :ниця :таж    :       :       :ка    :
:   :витрат      :су    :тува-:вимі-:       :       :       :      :
:   :            :      :ння  :ру   :РО1-   :РО1-   :РО1-   :РО1-  :
:   :            :      :цiни :     :-0116-1:-0116-3:-0116-4:116-6 :
:   :            :      :ресу-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :рсу  :     :       :       :       :      :
-------------------------------------------------------------------:
:1  :     2      :  3   :  4  :  5  :   6   :   7   :   8   :  9   :
:------------------------------------------------------------------:
:5.3:Кисень      :      :     :     :       :       :       :      :
:   :технiчний   : 34241:С111-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :-0324:  мЗ :    6.4:  24.7 :  24.7 :      :
:5.4:Пропан-бутан:      :     :     :       :       :       :      :
:   :технiчний   : 34326:С1493:  мЗ :   1.17:  4.49 :   4.49:      :
:   :            :      :-0276:     :       :       :       :      :
:5.5:Лiсоматерiа-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :ли круглi з :      :     :     :       :       :       :      :
:   :хвойних по- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :рiд для бу- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :дiвництва   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :довжиною 3- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :6,5 м, диа- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :метром 14-24:      :     :     :       :       :       :      :
:   :см          : 36008:С112-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :-0088:  мЗ :  0.873:       :  0.873:      :
:5.6:Дошки необр-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :iзнi з хвой-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :них порiд   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :довжиною 4- :      :     :     :       :       :       :      :
:   :6,5 м, будь-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :якої ширини,:      :     :     :       :       :       :      :
:   :товщиною 44 :      :     :     :       :       :       :      :
:   :мм i бiльше :      :     :     :       :       :       :      :
:   :сорта: ІІІ  : 36081:С112-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :-0081:  мЗ :  1.164:       :  1.164:      :
:5.7:Фарба олiйна:      :     :     :       :       :       :      :
:   :та алкiдна, :      :     :     :       :       :       :      :
:   :готова до   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :вживання,для:      :     :     :       :       :       :      :
:   :надвiрних   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :робiт       :      :     :     :       :       :       :      :
:   :марки МА-15 :      :     :     :       :       :       :      :
:   :темно-сiра  : 31037:С111-:     :       :       :       :      :
:   :            :      :-0469:  т  :       :0.00073:       :      :
:5.8:Шмаття      : 44059:С1610:  кг :       :  0.815:       :      :
:   :            :      :-1057:     :       :       :       :      :
:5.9:Картон будi-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :вельний про-:      :     :     :       :       :       :      :
:   :кладний     :      :     :     :       :       :       :      :
:   :марка А     : 30234:С111-:  т  :       :0.00081:       :      :
:   :            :      :-0318:     :       :       :       :      :
5.10:Матерiали   :      :     :     :       :       :       :      :
:   :промивальнi : 34280:     :  т  :       : 0.0099:       :      :
--------------------------------------------------------------------

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1453 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar