Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію
24.12.2016, 00:00


Зразок бланку (форма шаблону) Примірного протоколу про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію:

Образец бланка (форма шаблона) Примерного протокола об организации расчетов за потребленную электрическую энергию:

Додаток
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ № ______
про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію

______________________

(місце укладення Протоколу)

_____ __________ 20___ р.

 

1. Учасниками розрахунків цього Протоколу є:

ДКА (далі — Сторона перша), що діє на підставі ___________________

_________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________, з однієї сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона друга), що діє на підставі ____________________________

_________________________________________________________________,

в особі __________________________________________, з другої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона третя), що діє на підставі ___________________________

________________________________________________________________,

в особі __________________________________________, з третьої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

державне підприємство “Енергоринок” (далі — Сторона четверта), що діє на підставі _______________________________________________________,

в особі ________________________________________, з четвертої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона п’ята), що діє на підставі ____________________________

________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________, з п’ятої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

 

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона шоста), що діє на підставі __________________________

_________________________________________________________________,

 

в особі ________________________________________, з шостої сторони.

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Розрахунки за цим Протоколом проводяться усіма Сторонами в день надходження коштів на їх рахунки, але не пізніше наступного дня після їх надходження:

1) орган Казначейства перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, Стороні першій у сумі ______________ гривень на підставі рішення Мінфіну;

2) Сторона перша перераховує на рахунок Сторони другої кошти у сумі ________________ гривень на погашення заборгованості за електричну енергію;

3) Сторона друга перераховує Стороні третій:

кошти в сумі _______________ гривень за електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість ___________ гривень;

кошти в сумі ________________ гривень процентів річних;

кошти в сумі ________________ гривень інфляційних нарахувань;

4) Сторона третя перераховує Стороні четвертій кошти в сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для розрахунків за куповану у _________ 20__ році електричну енергію, згідно з договором від ___ _________________ № ___;

5) Сторона четверта перераховує Стороні п’ятій кошти в
сумі _______________ гривень за куповану у _________ 20____ році електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість ______ гривень, згідно з договором від ___ _________________ № ___;

6) Сторона п’ята перераховує Стороні останній кошти
в сумі _____________ гривень для погашення заборгованості за поставку вугілля у _________________ 20__ році згідно з договором поставки
від ___ _________________ № ___;

7) Сторона остання перераховує до загального фонду державного бюджету кошти в сумі _____________ гривень для погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу) та реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

8) усі учасники розрахунків у графі “Призначення платежу” платіжного доручення додатково зазначають “відповідно до додатку 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (КПКВК 6381040) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971”.

3. Сторони, що підписали Протокол, несуть відповідальність за недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971 і невиконання своїх зобов’язань за цим Протоколом відповідно до законодавства.

4. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Дата та номер реєстрації цього Протоколу встановлюються після його підписання всіма Сторонами.

Протокол вважається укладеним у разі, якщо він підписаний Сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

6. Цей Протокол складено українською мовою у _______ (кількість примірників зазначається за кількістю Сторін та додатково по одному примірнику для Казначейства та уповноваженого банку) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ

№ _______ від ___________________

До Протоколу на загальну суму ______________________________ гривень

(словами)

Сторона перша

ДКА

Сторона друга

Державне підприємство
“Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені
О. М. Макарова”

Номер рахунка в Казначействі _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в Казначействі _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Сторона третя

Енергопостачальна компанія

Сторона четверта

Державне підприємство “Енергоринок”

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

 

 

Сторона п’ята

Енергогенеруюча компанія

Сторона шоста

Вугледобувне підприємство

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

 

__________

Примітка. Відбиток печатки проставляється за її наявності.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 557 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar