Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Припис про усунення виявлених порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці
02.12.2016, 15:02


Зразок бланку (приклад шаблону) Припису про усунення виявлених порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці. Додаток 10 до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Образец бланка (пример шаблона) Предписания об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных актов об охране труда. Приложение 10 к Положению об органах государственного надзора за охраной труда Министерства обороны Украины:

 

 
 
 
 
 

Додаток 10
до Положення про органи
державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони
України

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

__________________________________________________
(Назва органу державного нагляду за охороною праці
__________________________________________________
Міністерства оборони України)

 

Місто_______________
 

_____________________
(дата)

 

 

ПРИПИС N

__________________________________________________________________
           (кому - військова частина, військове звання,
__________________________________________________________________
                  прізвище, ініціали командира)
Мною, ____________________________________________________________
          (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
за участю_________________________________________________________
                   (посада, прізвище, ініціали)
в присутності_____________________________________________________
                  (посади, прізвища, ініціали працівників
__________________________________________________________________
                       військової частини)
з__________ по ___________ проведена перевірка стану охорони праці
на (в)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
                (найменування військової частини)

 
     На підставі Положення про  органи  державного  нагляду   за   
охороною праці Міністерства охорони України:

 
     1. Пропоную  усунути виявлені порушення законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці:

NN п/п

Короткий зміст виявлених порушень (недоліків), номер пункта (параграфа) і назва нормативних документів, вимоги яких порушені

Рішення щодо усунення порушень (недоліків), термін виконання

Відмітка про виконання (підписи командира військової частини і державного інспектора)

1

2

3

4

 

     2. Забороняю з__год. хв. "__"__________19__р. експлуатацію___
__________________________________________________________________
        (устаткування, об'єкт, дільниця, цех, виробництво)
до усунення порушень, зазначених у пунктах________________припису.

 
     У зв'язку з забороною робіт виключено і опломбовано
"___"_________19___р. у___год.___хв.______________________________
                                        (назва устаткування)

 
     За збереження і цілість пломби несе відповідальність_________
_________________________________ ________________________________
  (посада, прізвище, ініціали)                (підпис)

 
     Про виконання  цього  припису  Ви  повинні  подати   письмове
повідомлення______________________________________________________
__________________________________________________________________
             (кому - посада, орган державного нагляду
__________________________________________________________________
 за охороною праці Міністерства оборони України, адреса, термін)

 
Відновлення робіт,  заборонених цим приписом,  може бути здійснено
тільки з мого дозволу або дозволу_________________________________
__________________________________________________________________
   (посада, військове звання, прізвище, ініціали, адреса органу
__________________________________________________________________
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України)

 
за умови  повного   усунення   зазначених   у   приписі   порушень
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, а також
подання Вами про це письмового повідомлення.

 

 
     Припис видав:
_____________________________________________   _________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали)      (підпис)

 
     Припис до виконання отримав "__"____________19__р.
     у___год.___хв.

 
____________________________________________________ _____________
  (командир військової частини, військове звання,      (підпис)
              прізвище, ініціали)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 731 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar