Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Проект коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників
[ Скачать с сервера (27.0 Kb) ] 01.09.2016, 10:34


Образец бланка (форма шаблона) Проекта корректировки плана-графика проведения документальных плановых проверок плательщиков. Приложение 2 к Порядку формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков:

Зразок бланка (форма шаблону) Проекту коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників:

Додаток 2
до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

Проект коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на ___ місяць 20__ року

Тип коригування: включення (виключення) до (з) плану-графіка

N
з/п

Код області

Код району

Повне найменування платника податків
(П. І. Б. самозайнятої особи)

Код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Розділ, підрозділ, група

Категорія

Остання документальна перевірка

Запланована документальна перевірка

Планується

Відмітка про одночасне проведення перевірки

Причина включення (виключення) до (з) плану-
графіка, документи, що підтвер-
джують причини проведення коригування

Дата затвер-
дження коригу-
вання

код

назва

дата прове-
дення

період, що переві-
рявся,
згідно з актом перевірки

місяць початку

період, за який
прово-
диться перевірка

кіль-
кість праців-
ників

людино-
днів
(гр. 13 ´ гр. 15)

тривалість перевірки (днів)

з питань державної митної справи

з Державною аудитор-
ською службою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 825 | Загрузок: 47
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar