Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол про адміністративне затримання за частиною ___ статті ________ КУпАП
22.12.2015, 16:29


Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції
(пункт 5 розділу III)

Зразок бланку (приклад шаблону) протоколу:

 

 

 

 

Корінець до протоколу про адміністративне затримання

Прийняв та перевірив (П. І. Б., посада) _________________________ підпис ________ дата ______

Серія КИ N 000000

-------------------------------------------------лінія перфорації------------------------------------------------

 

 

ПРОТОКОЛ КИ N 000000
про адміністративне затримання
за частиною ___ статті ________ КУпАП

"___" ___________ 20___ р.

______________________
(назва населеного пункту)

Я, ___________________________________________________________________________________
                            (посада, найменування органу поліції, звання, П. І. Б. посадової особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________, склав(ла) цей протокол про те, що

 

 

громадянин(ка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. н., місце проживання: ____________________________

____________________________________________________________________________________,
доставлений(а) у службове приміщення___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (найменування органу поліції, іншого приміщення, куди доставлено затриманого(у), його місцезнаходження)

"___" ___________ 20__ р. о ____ год. ____ хв. у зв'язку із вчиненням правопорушення,
передбаченого частиною __ статті __ КУпАП, для __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне
_____________________________________________________________________________________
                                                                           правопорушення, для розгляду справи тощо)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. _______________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, а також про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

 

 

"___" _________ 20___ р.

_______________________
(підпис затриманої особи)

_______________________________
(прізвище та ініціали затриманої особи)

Про місце перебування затриманого(ї) згідно з частиною другою статті 261 КУпАП повідомлено о ___ год. ___ хв. "__" _____________ 20___ р.
____________________________________________________________________________________.
                                    (родичів, адміністрацію за місцем роботи чи навчання, яким чином повідомлено)
Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених у присутності понятих:
1. __________________________________________________________________________________;
                                                                                     (П. І. Б., місце проживання)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (П. І. Б., місце проживання)
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачені статтею 264 КУпАП, що були у затриманого(ї) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (зазначити перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
_____________________________________________________________________________________
                                    правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця, обставини виявлення)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Затриманий(а) одягнутий(а) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені / виявлені _____________________________
                                                                                                         (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
       (які саме, чи надавалась невідкладна медична допомога, номер бригади швидкої медичної допомоги, П. І. Б. лікаря)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді ______________________________________
                                                                                                                                                      (зазначити ким і які саме)
_____________________________________________________________________________________

Підписи понятих: 1. __________________________ 2. _______________________________________

Підпис затриманої особи _______________________________________________________________

Підпис посадової особи органу поліції, яка проводила огляд __________________________________

Гр. _____________ звільнений(а) "___" ________ 20__ р. о __ год. __ хв.

Підстава для звільнення ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При звільненні одержав(ла) _____________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити перелік речей, повернутих при звільненні)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Скарг, зауважень до дій посадових осіб органів поліції не маю / маю ___________________________
                                                                                                                   (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити які саме)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Підпис звільненої особи                 __________________________

Підпис посадової особи органу поліції __________________________


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3794 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar