Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів
24.03.2017, 10:50


Зразок бланку (приклад шаблону) Протоколу особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів: 

Образец бланка (пример шаблона) Протокола личного досмотра, досмотра вещей и изъятие вещей и документов:

Додаток 4
до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення
(пункт 3.19)

 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження, телефон, факс, e-mail)

Протокол
особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів

"____" _________________ 20___ року

_________________________________
(місце складання протоколу)

____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)

____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 264, 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у присутності понятих:
1. __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові понятого, адреса місця проживання, номер телефону, підпис)

____________________________________________________________________________________,
2. __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові понятого, адреса місця проживання, номер телефону, підпис)

____________________________________________________________________________________
провів (провела) особистий огляд, огляд речей ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яку оглядали (власника речей тощо))

Під час огляду виявлено та вилучено для тимчасового зберігання: ____________________________
(вказати перелік

____________________________________________________________________________________
речей, цінностей, документів, що є знаряддям або об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби -
місця та обставини виявлення)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Підписи понятих: 1. _________________, 2. _________________
Підпис особи, яку оглядали (власника речей тощо) ______________________

Уповноважена посадова особа, яка проводила огляд
_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

Вилучені предмети зберігаються у ______________________________________________________
(указати місце зберігання, особу, яка прийняла предмети на зберігання, та вказати спосіб
___________________________________________________________________________________
забезпечення схоронності)

Зміст протоколу доведено особі, яку оглядали (власнику (володільцю) речей), зрозумілою мовою.
Перекладач: ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, телефон, підпис)

Зі змістом протоколу ознайомлений(а), копію протоколу отримав(ла):
________________________________________________
(підпис особи, яку оглядали (власника речей))

Вилучені речі ______________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала речі (документи))

У разі відмови особи, яку оглядали (власника (володільця) речей), підписувати протокол у ньому робиться запис про це.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 3791 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar