Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол про адміністративне правопорушення (Протокол об административном правонарушении)
24.01.2017, 10:41


Зразок бланку (форма шаблону) Протоколу про адміністративне правопорушення. Додаток 1 до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення (пункт 1 розділу II):

Образец бланка (форма шаблона) Протокола об административном правонарушении. Приложение 1 к Порядку оформления Госаудитслужбой и ее межрегиональными территориальными органами материалов об административных правонарушениях (пункт 1 раздела II):

Додаток 1
до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

________________________________________________
(найменування органу державного фінансового контролю)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
       (дата складання протоколу)

___________________________________
                         (номер протоколу)

___________________________________
(місце складання протоколу)

 

 

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
при __________________________________________________________________________________
                                     (вказати обставини, за яких установлено порушення, назву об'єкта, його підпорядкованість
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   і місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
виявлено _____________________________________________________________________________
                                                 (суть порушення, місце, період чи дата вчинення порушення, сума матеріальної шкоди,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                заподіяної правопорушником)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                             (перелік статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
і передбачає відповідальність згідно з частиною _______ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначене порушення допущено _________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),

_____________________________________________________________________________________
                                                                     дата народження, місце роботи, посада)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Притягався(лася) до адміністративної відповідальності раніше і за що
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місце проживання чи перебування ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Я, ___________________________________________________________________________________
                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що притягається до адміністративної відповідальності)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
з протоколом ознайомлений(а), права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України, мені роз'яснено.

_______________________________________________________________
(підпис особи, що притягається до адміністративної відповідальності)

_______________________________________________________________
(підпис особи, яка склала протокол)

______________________

Примітки:

1. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою або користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову, винесену по справі, тощо.

2. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Відмова від підписання не є підставою для припинення провадження у справі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може подати пояснення, заперечення до змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання (ці документи додаються до кожного примірника протоколу). За наявності свідків факт відмови підтверджується їхніми підписами із зазначенням ініціалів, прізвища та місця проживання (перебування).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 728 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar