Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол про адміністративне правопорушення (СБУ) / Протокол об административном правонарушении (СБУ)
[ Скачать с сервера (116.4 Kb) ] 24.05.2017, 11:44


Зразок бланку (приклад шаблону) Протоколу про адміністративне правопорушення (СБУ) 

Образец бланка (пример шаблона) Протокола об административном правонарушении (СБУ)

Додаток 1
до Інструкції про порядок оформлення
в Службі безпеки України матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ № _____
про адміністративне правопорушення

____________ 20__ р. _______________________________

(найменування населеного пункту, в якому складається протокол про адміністративне правопорушення)

Я, _____________________________________________________________________________
(посада, найменування органу, підрозділу, військової частини Служби безпеки України,

_______________________________________________________________________________,
військове звання (у разі наявності), прізвище, ім’я та по батькові)

керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правові акти, інші вимоги, які було порушено; норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за правопорушення)

1. Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (без розкриття відомостей, що становлять службову або секретну інформацію):

прізвище, ім’я та по батькові _______________________________________________________

дата та місце народження _________________________________________________________

громадянство ____________________________________________________________________

місце реєстрації __________________________________________________________________

місце проживання, номер телефону _________________________________________________

місце роботи (проходження військової служби, навчання) ______________________________
________________________________________________________________________________

посада, військове (спеціальне) звання _______________________________________________

документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) ____________________
________________________________________________________________________________

чи притягався(лась) протягом року до адміністративної відповідальності? Якщо так, яким судом і коли, вид, розмір (строк) накладеного стягнення _______________________________
________________________________________________________________________________

2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, _______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

українською мовою _____________________, послуги перекладача ______________________.
(володіє/не володіє) (потребує/не потребує)

Бажає давати пояснення _________________ мовою.
(зазначити мову)

_________________________ _____________________________________
(підпис особи, яка притягається до (ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка

 1. відповідальності) притягається до адміністративної відповідальності)

Перекладач ____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

проживає за адресою: ______________________________ , телефон ________________.

 • ________________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище перекладача)

3. Місце складання протоколу про адміністративне правопорушення: ___________________
________________________________________________________________________________
(адреса, найменування органу, підприємства, установи, організації)

4. Свідки правопорушення (у разі наявності): ________________________________ ________

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання кожного свідка)

5. Потерпілі (у разі наявності): _____________________________________________________

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання кожного свідка)

6. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені статтями 59, 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав;

особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сімї чи близьких родичів, коло яких визначається законом;

особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

______________________________ _______________________________________
(підпис особи, яка притягається до (ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка

 1. відповідальності) притягається до адміністративної відповідальності)

7. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (можуть додаватися окремо): ______________________________________________________

________________________________________________________________________________
(у разі відмови особи від пояснень про це робиться запис особою, яка склала протокол про адміністративне правопорушення)

8. Заяви, клопотання, скарги особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Рішення за клопотаннями, заявами, скаргами: ___________________________________

10. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали будуть надіслані до суду: _______________________________________________________________________________.
(найменування суду)

11. До протоколу про адміністративне правопорушення додаються: ______________________

________________________________________________________________________________

12. Свідки правопорушення (у разі наявності) зі змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлені.

Зауваження до змісту протоколу про адміністративне правопорушення свідків (у разі наявності): ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 • ________________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище свідка)
 • ________________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище свідка)

13. Потерпілі (у разі наявності) зі змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлені.

Зауваження потерпілих до змісту протоколу про адміністративне правопорушення (у разі наявності): ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 • _______________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище потерпілого)
 • _______________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище потерпілого)

14. Особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення:

 • ___________________________________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище уповноваженої особи Служби безпеки України)

15. З протоколом про адміністративне правопорушення ознайомлений(на), примірник протоколу отримав(ла):

 • __________________________________________
  (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка притягається
  до адміністративної відповідальності)

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення вона за бажанням може викласти мотиви своєї відмови: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу про адміністративне правопорушення про це робиться відповідний запис особою, яка склала протокол про адміністративне правопорушення: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

У разі наявності свідків та (або) потерпілих факт відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень або підписання протоколу про адміністративне правопорушення може бути засвідчено такими свідками та (або) потерпілими: ____________________________________________________________________
(зазначається факт відмови; підписи, прізвища, ініціали (ініціали імен) свідків, потерпілих)

16. У разі якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовилась від ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення та (або) отримання примірника протоколу, зазначається про надіслання такого примірника поштою: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(дата надіслання протоколу про адміністративне правопорушення рекомендованим листом із повідомленням про вручення та з описом вкладення разом із супровідним листом у конверті з позначкою “Особисто”; номер та дата супровідного листа; посада, найменування органу, підрозділу Служби безпеки України, підпис, військове звання (у разі наявності), прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1180 | Загрузок: 36
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar