Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол про адміністративне затримання (протокол об административном задержании)
24.03.2017, 10:49


Зразок бланку (приклад шаблону) Протоколу про адміністративне затримання: 

Образец бланка (пример шаблона) протокола об административном задержании:

Додаток 3
до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення
(пункт 3.10)

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження, телефон, факс, e-mail)

Протокол
про адміністративне затримання

"____" __________________ 20___ року

_______________________________
(місце складання протоколу)

____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)

___________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 260, 261, 262, 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (склала) цей протокол стосовно:
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Громадянство _______________________________________________________________________
Дата, місце народження _______________________________________________________________
Місце проживання ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(вид, серія, номер, ким і коли виданий)

Гр. ____________________________________ був(ла) затриманий(а) о "____" годині "____" хвилин
(прізвище та ініціали затриманої особи)

"____" _________________ 20 ___ року на термін до ________________________________ з метою
(термін затримання вписати власноручно)

____________________________________________________________________________________
(припинення правопорушення, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення,
забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи)

у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого частиною __ статті ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення)
 • Гр. __________________ українською мовою ______________, послуги перекладача ____________
  (прізвище та ініціали) (володіє / не володіє) (потребує / не потребує)
  Бажає давати пояснення ____________________ мовою. Підпис затриманого __________________
  Перекладач: ____________________, проживає за адресою __________________________________
  _____________________________, телефон ______________ Підпис перекладача _______________
  Гр. _____________________________________ роз'яснено його (її) права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
  особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів;
  має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.
 • ______________________________
  (підпис, прізвище та ініціали затриманої особи) (підпис перекладача)
 • ______________________________ послуги захисника __________________________________
  (прізвище та ініціали) (потребує / не потребує)
  ____________________________________________________________________________________
  (зазначити бажання особи захищати себе особисто чи запросити захисника)

Підпис затриманої особи _________________________

Під час затримання проведено особистий огляд та огляд речей у гр. ______________________________________________, передбачений статтею 264 Кодексу України
(прізвище та ініціали затриманої особи)
про адміністративні правопорушення, які відповідно до вимог статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення виявлені та вилучені для тимчасового зберігання: ____________________________________________________________________________________
(речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення)

____________________________________________________________________________________
(у разі якщо огляд не проводився - зазначити про це)

Пояснення затриманої особи (можуть бути додані окремо): _________________________________
___________________________________________________________________________________
(у разі відмови затриманої особи від пояснення про це робиться запис уповноваженою посадовою особою, яка склала
протокол)

____________________________________________________________________________________
Заяви та клопотання затриманої особи ___________________________________________________
Рішення за заявою, клопотанням ________________________________________________________
Про затримання особи повідомлено _____________________________________________________
(кого, коли та яким чином було повідомлено)
____________________________________________________________________________________
(у разі відсутності близьких родичів на території України - повідомляти консульські установи або
Міністерство закордонних справ України)

 • Затриманий(а) гр. ____________________________ поміщений(а) у __________________________
  (прізвище та ініціали) (зазначається, де утримується, куди переданий(а))
  ____________________________________________________________________________________
  Уповноважена посадова особа, що склала протокол:
  ____________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
 • змістом протоколу ознайомлений(а) зрозумілою мені мовою "____" ___________ 20___ року __________________________________________________ ________________________
  (підпис, прізвище та ініціали затриманої особи) (підпис перекладача)
  Затриманий(а) гр. __________________________________ "___" _________________ 20 ___ року
  (прізвище та ініціали затриманої особи)
  о "___" годині "___" хвилин звільнений(а) на підставі ______________________________________
  (зазначається підстава для звільнення)
  ____________________________________________________________________________________
  При звільненні одержав(ла) ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________
  (перераховуються всі речі і документи, що вилучалися у затриманої особи та були повернуті під час звільнення;
  зазначається, чи має затримана особа претензії, якщо має, то які саме)

  Підпис особи, яка звільняється ______________________

Уповноважена посадова особа, яка звільнила затриманого(у):
____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

У разі відмови затриманого(ї) від підписання протоколу в ньому робиться запис про це (частина перша статті 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 2239 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar