Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта
30.01.2017, 15:44


Зразок бланку (форма шаблону) Протоколу засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта:

Образец бланка (форма шаблона) Протокола заседания Экспертно-квалификационной комиссии МВД Украины по подтверждению квалификации (прекращении деятельности) судебного эксперта:

Додаток 6
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта

___ ____________ 20__ року

м. ____________

 

Голова _______________________________________________________________________________
                                                                           (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                           (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Секретар _____________________________________________________________________________
                                                                               (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні: працівник (и) Експертної служби МВС України ___________________________________
                                                                                                                                               (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка, які) претендує(ють) на підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення _____________________________________________________________________________________.
                                                                                            (вид(и) судової експертизи)

Порядок денний:

1. Про допуск працівника(ів) Експертної служби МВС України до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення ___________________________
                                                                                                                                                                     (вид(и) судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________.

2. Про проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта) працівника(ів) Експертної служби МВС України.

3. Про припинення діяльності працівника(ів) Експертної служби МВС України як судового експерта з правом проведення ___________________________________________________________________
                                                                                                             (вид(и) судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію __________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище та ініціали секретаря)
про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою до допуску особи (осіб) до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                (вид(и) судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Допустити __________________________________________________________________________
                                                                                                           (прізвища та ініціали осіб)
для тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення __________________________________________________________________________.
                                                                                                         (вид(и) судової експертизи)

3. Відмовити в допуску _________________________________________________________________
                                                                                                               (прізвища та ініціали осіб)
до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення __________________________________________________________________________.
                                                                                                            (вид(и) судової експертизи)
через ________________________________________________________________________________,
                                                          (зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника (ів))
наданих на розгляд ЕКК згідно з пунктом 5.4 розділу V Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України
 за N                 (за наявності таких осіб).

II. СЛУХАЛИ:

1. Про результати тестування працівника(ів) Експертної служби МВС України 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

2. Запитання членів ЕКК ________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвища та ініціали членів ЕКК)
_____________________________________________________________________________________
та відповіді на них працівника (ів) Експертної служби МВС України
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

1. Підтвердити кваліфікацію судового експерта з правом проведення __________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (вид(и) судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_____________________________________________________________________________________
                                  (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_____________________________________________________________________________________.

2. Відмовити в підтвердженні кваліфікації судового експерта з правом проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (вид судової експертизи)
через ________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначається причина відмови)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_____________________________________________________________________________________
                                      (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_____________________________________________________________________________________.

III. СЛУХАЛИ:

Інформацію __________________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище та ініціали секретаря)
про поданий(у, і) рапорт(и) (заяву(и)) працівника(ів) Експертної служби МВС України
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))
про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (вид(и) судової експертизи)
та позицію керівника(ів) підрозділу(ів) Експертної служби з цього питання.

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
                                 (прізвища та ініціали працівників Експертної служби МВС України, членів ЕКК, секретаря)

УХВАЛИЛИ:

На підставі поданого(ї) рапорту (заяви), підтриманого(ї) керівником підрозділу Експертної служби, керуючись пунктом 5.10 розділу V Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України               за N                , припинити діяльність як судового(их) експерта(ів) з правом проведення 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (вид(и) судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_____________________________________________________________________________________
                                         (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися")).
_____________________________________________________________________________________

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕКК та присутніх не надходило.

Додаток: відомість на ___ арк. у ___ прим.

 

Голова комісії

 

________________________
(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 

________________________
(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 

________________________
(підпис, П. І. Б.)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 820 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar