Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта
18.04.2017, 15:52


Зразок бланку (приклад шаблону) Протоколу засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС  з присвоєння кваліфікації судового експерта:

Образец бланка (пример шаблона) Протокола заседания Экспертно-квалификационной комиссии МВД по присвоению квалификации судебного эксперта:

Додаток 3

до Положення

про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС

та атестацію судових експертів

Експертної служби МВС

(пункт 6 розділу ІV)

 

 

ПРОТОКОЛ № ____

засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС

з присвоєння кваліфікації судового експерта

 

__ __________ 20__ року м. _____________

Голова ______________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Члени комісії:________________________________________________________

(прізвища та ініціали)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Секретар ____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Присутні: працівник(и) Експертної служби МВС __________________________

____________________________________________________________________

(прізвище(а) та ініціали особи (осіб)

____________________________________________________________________,

який (які) претендує(ють) на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення __________________________________________________

(вид(и) судової експертизи)

Порядок денний:

  1. Про допуск працівника(ів) Експертної служби МВС до іспиту на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення ____________________________________________________________________

(вид(и) судової експертизи)

  1. Про прийняття кваліфікаційного іспиту.

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію ____________________________________________________

(прізвище та ініціали секретаря)

про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою до допуску особи (осіб) до іспиту на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення __________________________________________________

 (вид(и) судової експертизи)

ВИСТУПИЛИ:

____________________________________________________________________

(прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію взяти до відома.
  2. Допустити _______________________________________________________

(прізвища та ініціали осіб)

до складання кваліфікаційного іспиту.

  1. Відмовити в допуску __________________________________________

(прізвище(а) та ініціали особи(осіб))

____________________________________________________________________

до складання кваліфікаційного іспиту через______________________________

(зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника(ів))

____________________________________________________________________,

наданих на розгляд ЕКК згідно з пунктом 3 розділу ІV Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС, затвердженого наказом МВС від 08 лютого 2017 року № 102 (за наявності таких осіб).

ІІ. СЛУХАЛИ:

Відповіді працівників Експертної служби МВС ____________________________________________________________________

(прізвища та ініціали працівників)

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________на питання білетів.

ВИСТУПИЛИ:

____________________________________________________________________

(прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)

____________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

  1. Присвоїти кваліфікацію судового експерта з правом проведення _____

____________________________________________________________________

(вид(и) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, обставини прийняття рішення – одноголосно або більшістю голосів)

____________________________________________________________________

(прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували проти або утрималися)

 

2. Відмовити в присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення __________________________________________________________

(вид(и) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей))

через _______________________________________________________________

(причина відмови)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, обставини прийняття рішення – одноголосно або більшістю голосів)

____________________________________________________________________

(прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували проти або утрималися)

____________________________________________________________________

 

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕКК та працівників Експертної служби МВС не надходило.

 

 

Додаток: відомість на ___ арк. у ___ прим.

 

 

Голова комісії __________ ___________

(пдпис) (П.І.Б.)

 

Члени комісії: __________ ___________

(пдпис) (П.І.Б.)

 

Секретар __________ ___________

(пдпис) (П.І.Б.)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1173 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar