Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Реєстр-розпорядження на виділення коштів з рахунку на оплату бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
31.01.2017, 14:42


Зразок бланку (форма шаблону) Реєстру-розпорядження на виділення коштів з рахунку на оплату бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів:

Образец бланка (форма шаблона) Реестра-распоряжения на выделение средств со счета на оплату бюджетных финансовых обязательств распорядителей бюджетных средств:

Додаток 4
до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

 

 

 

 

 

____________________________________
(назва розпорядника коштів)

 

Код за ЄДРПОУ 

  

 

 

 

Реєстр-розпорядження N ___
на виділення коштів з рахунку ________________
на оплату бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від _______________ 20__ р.

(грн.)

N з/п

Дані бюджетного зобов'язання

Дані бюджетного фінансового зобов'язання

Відмітка про вико-
нання

Сума централізо-
ваного перераху-
вання**

Номер/
дата платіж-
ного дору-
чення

 

дата доку-
мента

номер доку-
мента

сума бюджет-
ного зобов'я-
зання

фонд бюджету*

КПКВК  (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) 1

КЕКВ

сума

у т. ч.: попе-
редня оплата

дата доку-
мента

номер доку-
мента

сума бюджет-
ного фінансо-
вого зобов'я-
зання

номер реєстра-
ційного/
спеціаль-
ного реєстра-
ційного рахунку

сума

у т. ч.: попередня оплата

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Ознака коштів.

** Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі централізованого перерахування.

____________
1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Керівник установи

Головний бухгалтер

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 566 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar