Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Реєстр змін зведення показників спеціального фонду (Реестр изменений сведения показателей специального фонда)
[ Скачать с сервера (56.5 Kb) ] 16.11.2016, 23:57


Зразок бланка (форма шаблону) реєстру змін зведення показників спеціального фонду. Додаток 18 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами:

Образец бланка (форма шаблона) Выписки по счету. Приложение 18 к Порядку казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам:

Додаток 18
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
(пункт 4.4)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
                                   (посада)
___________________________________
                     (підпис, ініціали, прізвище)

М. П. "____" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

(згідно з довідкою N _____ від _____________)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) __________

____________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

(грн)

 


Показники*

Рівень розпоряд-
ника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання (КПКВК)

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

інші надходже-
ння

разом

у тому числі за підгрупами

разом

у тому числі за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

(________)     ______________________________________            _______________                      ________________________     __________________
(код території)          (найменування розпорядника бюджетних коштів)       (код розпорядника бюджетних коштів)      (найменування органу Казначейства)      
(код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів

 

____________
* Показники розписуються за кодами економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

** Плануються за наявності підстави.

 

                                         
 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

(додаток 18 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.12.2015 р. N 1125)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 666 | Загрузок: 42
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar