Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Рішення НАЗК №74 від 07.10.2016. Про затвердження Порядку надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної
16.12.2016, 16:38


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ


РІШЕННЯ

07.10.2016
м. Київ
N 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 листопада 2016 р. за N 1542/29672

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 частини п'ятої статті 64 Закону України "Про запобігання корупції", з метою визначення процедури надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми, яка працює на відповідній посаді у юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О. Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова
Н. Корчак
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок
О. О. Шубін
Перший заступник Голови 
Спільного представницького 
органу сторони роботодавців 
на національному рівні
Д. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
07 жовтня 2016 року N 74

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
28 листопада 2016 р. за N 1542/29672


ПОРЯДОК
надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (далі - Уповноважений), яка працює на відповідній посаді у юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - юридична особа), з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників) у випадках, визначених статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України.

2. З метою надання згоди Національним агентством на звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи або її засновники (учасники) вносять письмове подання про розірвання трудового договору.

Подання про розірвання трудового договору складається у довільній формі та має містити інформацію про прізвище, ім'я та по батькові Уповноваженого, дату призначення його на посаду, рівень фахової та професійної підготовки, стаж роботи за фахом, аналіз результатів роботи, підставу розірвання трудового договору з обґрунтуванням обставин, що зумовили необхідність звільнення.

До подання про розірвання трудового договору додаються:

завізований керівником юридичної особи або її засновниками (учасниками) проект наказу (розпорядження) про звільнення особи з посади Уповноваженого із зазначенням підстав розірвання трудового договору;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність підстав для звільнення;

належним чином завірена копія пояснень Уповноваженого (якщо він звільняється за порушення трудової дисципліни);

належним чином завірені копії матеріалів службового розслідування (у разі його проведення);

належним чином завірені копії інших документів, які, на думку керівника юридичної особи або її засновників (учасників), стосуються прийняття рішення про звільнення.

3. У разі надходження до Національного агентства подання про розірвання трудового договору, яке не містить інформації та обов'язкових додатків, передбачених пунктом 2 цього Порядку, Національне агентство протягом трьох робочих днів з дати надходження подання залишає його без розгляду та повертає заявнику із зазначенням зауважень до поданого пакета документів.

4. Подання про розірвання трудового договору з доданими до нього матеріалами розглядається на засіданні Національного агентства.

Представник юридичної особи або її засновники (учасники) мають право бути присутніми під час розгляду Національним агентством відповідного подання.

У разі надходження до Національного агентства звернення щодо бажання представника юридичної особи або її засновників (учасників) взяти участь у розгляді відповідного подання Національне агентство повідомляє таких осіб про дату і час його розгляду не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання.

У разі встановлення за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору та доданих до нього матеріалів відповідності підстав звільнення положенням статей 40, 41 Кодексу законів про працю України Національне агентство приймає рішення про надання згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

Якщо за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору законність підстав звільнення особи з посади Уповноваженого не підтверджено, а також у разі встановлення, що відповідне розірвання здійснюється із порушенням вимог абзацу першого частини третьої статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство приймає рішення про відмову у наданні згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

Рішення має містити відповідне обґрунтування.

Належним чином завірена копія рішення Національного агентства про надання (відмову у наданні) згоди на розірвання трудового договору направляється за місцезнаходженням відповідної юридичної особи або її засновників (учасників) не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

5. Опрацювання документів щодо надання згоди на розірвання трудового договору, отриманих Національним агентством, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо повернення їх без розгляду або проекту рішення про надання (відмову у наданні) згоди на звільнення особи з посади Уповноваженого здійснюється структурним підрозділом апарату Національного агентства, до повноважень якого належить організація роботи із запобігання та виявлення корупції.

6. Загальний строк розгляду подання про розірвання трудового договору не може перевищувати 10 робочих днів з дня його отримання Національним агентством.

7. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу (розпорядження).

 

Керівник Департаменту 
організації роботи із запобігання 
та виявлення корупції
О. Онищук


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 667 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar