Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН (Решение о частном/публичном размещении сертификатов ФОН)
25.01.2017, 18:02


Зразок бланку (форма шаблону) Рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН:

Образец бланка (форма шаблона) Решения о частном/публичном размещении сертификатов ФОН:

Додаток 5
до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

 

 

 

 

 

 

Рішення про приватне/публічне розміщення сертифікатів ФОН

_______________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення сертифікатів ФОН

 

 

2

Інформація про емітента сертифікатів ФОН:

 

номери телефонів, електронна пошта та інші засоби зв'язку

 

 

дата створення, зміни організаційно-правової форми, найменування емітента

 

 

предмет діяльності

 

 

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків

 

 

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

 

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання рішення про розміщення сертифікатів ФОН на реєстрацію до органу реєстрації емітент здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в рішенні про розміщення сертифікатів ФОН

 

 

3

Інформація про ФОН:

 

найменування фонду операцій з нерухомістю

 

 

дата початку та закінчення дії ФОН

 

 

порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації майна, у разі припинення функціонування ФОН

 

 

 

порядок встановлення управління майном та визначення обмеження

 

 

 

напрями та обмеження щодо інвестування коштів ФОН

 

 


 

Інформація про сертифікати ФОН:

 

інформація про результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН на дату прийняття рішення (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії, найменування ФОН, строку дії ФОН, строку обігу сертифікатів, дат початку та закінчення виплати доходу, найменування об'єкта будівництва та терміну введення його в експлуатацію, вартості чистих активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат ФОН, станом на останню звітну дату)

 

 

вартість одного євро за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

 

загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН; у разі випуску сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість сертифікатів ФОН, порядок розміщення, номінальна вартість та ціна розміщення

 

 

напрями використання залучених коштів (опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН)

 

 

дати початку і закінчення розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН

 

 

строк обігу сертифікатів ФОН

 

 

порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН:
порядок розрахунку виплати доходу за сертифікатами ФОН;
порядок та строки виплати доходу за сертифікатами ФОН;
дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу;

 

 
 

порядок погашення сертифікатів ФОН:
порядок та строки погашення сертифікатів ФОН;
дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення

 

 

порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на вимогу власників сертифікатів ФОН

 

 

5

Інформація про забудовника, підрядника (повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії)

 

 

6

Інформація про об'єкт фінансування будівництва:

 

ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця (майданчика), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну введення в експлуатацію;

 

 

реквізити документа, що підтверджує виділення землі під будівництво об'єкта нерухомості;

 

 

реквізити документа, який підтверджує право на забудову земельної ділянки;

 

 

реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами)

 

 

7

Інформація про:

 

андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення цього випуску) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії

 

 

аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії (відомостей про внесення до відповідного реєстру)

 

 

8

Перелік осіб, серед яких буде здійснюватися приватне розміщення сертифікатів ФОН (у разі приватного розміщення сертифікатів ФОН)

 

9

Інші відомості

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 725 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar