Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Рішення про результати розгляду скарги. Додаток 4 до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати
23.02.2016, 12:47


Додаток 4
до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу
(пункт 2 розділу V)

Зразок бланку (форма шаблону) рішення:

На бланку контролюючого органу
"___" ___________ 20__ року N ___
на N _________________ від _______

 

 

_________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)
________________________________________
                 (найменування контролюючого органу,
________________________________________
                           якому надсилається рішення)

 

 

Рішення
про результати розгляду скарги

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що розглянула скаргу)
розглянув скаргу ______________________________________________________________________
                            (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
                      подала скаргу; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер
                                                                 облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)
_____________________________________________________________________________________
                                             (відомості про предмет оскарження, дата прийняття скарги до розгляду)

і встановив таке _______________________________________________________________________
                           (перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дата і номер вимоги про сплату недоїмки за
                                    єдиним внеском, рішення, посада, прізвище та ініціали керівника контролюючого органу (або його
                                     заступника), який видав зазначені документи, та стисле викладення вимог особи, яка подала скаргу)

Відповідно до _________________________________________________________________________
                          (викладаються результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової
                         особи контролюючого органу, яка розглядала скаргу, а також посилання на конкретні пункти та статті законів
                                            України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу)

За таких обставин _____________________________________________________________________
                               (висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог особи,
                       викладених у скарзі (у разі скасування, у тому числі часткового, раніше прийнятого рішення, зазначається про
                                    відкликання повідомлення або вимоги, з якого дня в разі повного або часткового задоволення скарги,
                                                                                       зазначаються вказівки контролюючого органу))

У разі незгоди _________________________________________________________________________
                                                                     (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала скаргу)

з прийнятим рішенням воно може бути оскаржене до _______________________________________
                                                                                                                            (найменування контролюючого органу вищого рівня)

протягом десяти календарних днів з дня отримання рішення або в судовому порядку.

_____________________
                  (посада)

_________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові керівника контролюючого
    органу або його заступника)

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 647 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar