Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Рішення про виключення сільськогосподарського товаровиробника у разі недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості с/г товірів з Реєстру
29.03.2017, 09:40


Зразок бланку (приклад шаблону) Рішення про виключення сільськогосподарського товаровиробника у разі недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів з Реєстру отримувачів бюджетної дотації:

 

Образец бланка (пример шаблона) Решения об исключении сельскохозяйственного товаропроизводителя в случае несоблюдения требования по удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров из Реестра получателей бюджетной дотации:

Додаток 1
до Порядку

 

 

 

 

РІШЕННЯ
про виключення сільськогосподарського товаровиробника у разі недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів з Реєстру отримувачів бюджетної дотації*

_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові)

Індивідуальний податковий номер /
податковий номер / серія та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата набуття статусу отримувача бюджетної дотації "___" ______ 20___ року

За даними ___________________________________________________________________________,
(Єдиного реєстру податкових накладних / податкової звітності з податку
на додану вартість)

особа підлягає виключенню з Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до підпункту "б" пункту 16 1.2 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" за недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 16 1.1 статті 16 1 Закону.

Сільськогосподарський товаровиробник протягом __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(12 послідовних звітних податкових періодів або звітного податкового періоду (місяця)
для новоутвореного товаровиробника (зазначити період або місяць)

мав сукупну вартість всіх товарів/послуг ____________________ гривень, у тому числі сільськогосподарських товарів ______________________ гривень, що становить _____ відсотків та менш як 75 відсотків вартості всіх товарів.

Перше число місяця, в якому було допущено перевищення, "___"_____________ 20__ року.

 

Податковий період місяць/рік

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

сільськогосподарських товарів

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських

за даними платника

за даними ДФС (ЄРПН)

за даними платника

за даними ДФС (ЄРПН)

         

 

Днем прийняття рішення про виключення є дата його підписання уповноваженою особою контролюючого органу.

Датою припинення статусу отримувача бюджетної дотації є "___" _____________ 20__ року.

Рішення складене у двох примірниках: перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації; другий - платнику податків.

На підставі цього рішення контролюючого органу проведене виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Найменування контролюючого органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа
контролюючого органу

 

 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи)

М. П.

________
(підпис)

"___" ________ 20__ року

Рішення отримав*** __________________________________________________________________
(посада)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи)

М. П.

________
(підпис)

"___" ________ 20__ року

____________
* Складається контролюючим органом за основним місцем обліку особи як платника податків.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

*** У разі надіслання рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 749 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar