Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Рішення про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації
29.03.2017, 09:44


Зразок бланку (приклад шаблону) Рішення про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації:

 

Образец бланка (пример шаблона) Решения об исключении сельскохозяйственного товаропроизводителя из Реестра получателей бюджетной дотации:

Додаток 2
до Порядку

 

"___" _____________ 20___ року N _________________
(заповнюється у разі надсилання платнику примірника рішення поштою)

 

 

РІШЕННЯ
про виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації*

_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Індивідуальний податковий номер /
податковий номер / серія та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата набуття статусу отримувача бюджетної дотації "___" _______ 20__ року

За даними ___________________________________________________________________________,
(документи/відомості, які підтверджують наявність підстав для виключення з Реєстру)
_____________________________________________________________________________________
особа підлягає виключенню з Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до:

 

 

 

підпункту "в" пункту 16 1.2 статті 16 1 Закону - щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;

 

 

підпункту "г" пункту 16 1.2 статті 16 1 Закону - анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.

Днем прийняття рішення про виключення є дата його підписання уповноваженою особою контролюючого органу.

Датою припинення статусу отримувача бюджетної дотації є "___" _____________ 20__ року.

Рішення складене у двох примірниках: перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації; другий - платнику податків.

На підставі цього рішення контролюючого органу проведене виключення сільськогосподарського товаровиробника з Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Найменування контролюючого органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________

 

Уповноважена особа
контролюючого органу

 

 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи)

________
(підпис)

М. П.

"___" ________ 20__ року

____________
* Складається контролюючим органом за основним місцем обліку особи як платника податків.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 648 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar