Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов (Распоряжение об устранении нарушений требований Лицензионных условий)
20.02.2017, 17:22


Зразок бланку (форма шаблону) Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов:

Образец бланка (форма шаблона) Распоряжения об устранении нарушений требований Лицензионных условий:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
29 грудня 2016 року N 706

 

 

 

 

(Державний герб України)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва органу ліцензування)
"___" ____________ 20__ року N ___________

Прим. N __

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень вимог Ліцензійних умов

За результатами проведеної планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі - Ліцензійні умови)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
     (найменування посади керівника суб'єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голови
              виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), прізвище, ім'я та по батькові)

згідно з актом проведення перевірки від "___" ____________ 20__ року N __________

комісією органу ліцензування у складі:

 

голова комісії

_________________________________________________

члени комісії: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

були виявлені такі порушення вимог Ліцензійних умов: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні
                                                                                                 пункти Ліцензійних умов)

ВИРІШЕНО: у строк до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення вимог

Ліцензійних умов та подати у письмовій формі органу ліцензування
_____________________________________________________ інформацію про усунення порушень,
                        (місцезнаходження органу ліцензування)
а саме: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

_____________________________________
  (керівник органу ліцензування або його заступник)

______________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 668 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar