Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
18.02.2016, 14:53


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

Зразок бланку (форма шаблону) розрахунку:

 

 

РОЗРАХУНОК
доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

1. Найменування органу державної податкової служби

 

 

   

2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

 

  
  

 

 

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (назва, номер, дата)

 

 

  
  
  

 

 

Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна 
повторна   
(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

 

 

5. Доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній календарний рік**:

Сума доходу у гривнях

5.1

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)***

 

5.2

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

 

5.3

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

 

5.4

інші доходи

 

Загальна сума отриманих доходів
                     (пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** З урахуванням пунктів 292.1 - 292.11 та 292.15 статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

*** До доходу не включаються: отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

 

 

Суб'єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 972 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar