Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Сертифікат схвалення (сертификат одобрения)
15.03.2017, 00:29


Зразок бланку (форма шаблону) Сертифікату схвалення:

Образец бланка (форма шаблона) сертификата одобрения:

Додаток 2

до Правил схвалення організацій
з підготовки до технічного
обслуговування авіаційної техніки
державної авіації (Частина-147В)

(параграф 147.B.125)

 

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ

Міністерство оборони України

Ministry of Defence of Ukraine

 

[Найменування компетентного органу]

[Competent authority name]

 

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ

MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

 

Номер схвалення: UA.147В.ХХХХ

 

Reference:

 

Відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) і зазначених далі умов Міністерство оборони України цим сертифікатом засвідчує, що:

Pursuant to Air Code of Ukraine and Military Part-147 and subject to the conditions specified below, the Ministry of Defence of Ukraine hereby certifies:

 

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ]

[NAME AND MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION ADDRESS]

 

як організація з підготовки до технічного обслуговування згідно з
розділом А Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) схвалена на здійснення підготовки та проведення екзаменів, зазначених у доданому переліку схвалення, та видачу персоналу відповідних сертифікатів про підготовку, використовуючи вищезазначений номер схвалення.

as a Maintenance Training Organisation in compliance with Section A of Military Part-147 approved to provide training and conduct examinations listed in the attached approval schedule and issue related certificates of recognition to students using the above references.

 

УМОВИ:

CONDITIONS:

 

1. Це схвалення обмежується до обсягу, визначеного відповідним розділом схваленого Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування, як зазначено у розділі А Правил.

This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved Maintenance Training Organisation Exposition as referred to in the Section A of Military Part-147.

2. Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому відповідно до Правил Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування.

This approval requires compliance with the procedures specified in the Military Part-147 approved Maintenance Training Organisation Exposition.

3. Це схвалення дійсне за умови відповідності схваленої організації з підготовки до технічного обслуговування вимогам Правил.

This approval is valid whilst the approved Maintenance Training Organisation remains in compliance with Military Part-147.

4. Це схвалення залишається дійсним на необмежений термін у разі дотримання вищезазначених умов, якщо схвалення раніше не було здано, замінено, призупинено або анульовано.

Subject to compliance with the forgoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

 

 

Дата первинної видачі:

Date of original issue:

 

Дата перевидання:

Date of this revision:

 

Видання №:

Revision No:

 

Підпис:

Signed:

 

Від компетентного органу:

For the competent authority:

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ

MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION

APPROVAL SCHEDULE

Номер:

UA.147B.ХХХХ

Reference:

Найменування організації:

[ОРГАНІЗАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ]

Organisation name:

[MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION]

 

Вид

Class

Категорія свідоцтва

MAML category

Обмеження

Limitation

Базовий(2)

Basic

В1(2)

ТВ1.1(2)

Газотурбінні літаки(2)

Aeroplanes turbine

ТВ1.2(2)

Поршневі літаки(2)

Aeroplanes piston

ТВ1.3(2)

Газотурбінні вертольоти(2)

Helicopters turbine

ТВ1.4(2)

Поршневі вертольоти(2)

Helicopters piston

ТВ1 В(2)

Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2)

Modules 50 – 55 (or sub-modules)

В2(2)

ТВ2(2)

Авіаційне та радіоелектронне обладнання(2)

Avionics

 

 

ТВ2 В(2)

Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2)

Modules 50 – 55 (or sub-modules)

А(2)

ТА1(2)

Газотурбінні літаки(2)

Aeroplanes turbine

ТА2(2)

Поршневі літаки(2)

Aeroplanes piston

ТА3(2)

Газотурбінні вертольоти(2)

Helicopters turbine

ТА4(2)

Поршневі вертольоти(2)

Helicopters piston

ТАВ(2)

Модулі 50 – 55 (підмодулі)(1)(2)

Modules 50 – 55 (or sub-modules)

Тип(2)

Type/task

С(2)

Т4(2)

[Вказати тип повітряного судна](3)

[Quote aircraft type]

В1(2)

Т1(2)

[Вказати тип повітряного судна](3)

[Quote aircraft type]

В2(2)

Т2(2)

[Вказати тип повітряного судна](3)

[Quote aircraft type]

А(2)

Т3(2)

[Вказати тип повітряного судна](3)

[Quote aircraft type]

 

(1) Модулі (підмодулі) з вивчення систем та комплексів військового і спеціального призначення, що схвалюються.

(2) Видаляється, якщо організація не схвалюється на здійснення цієї підготовки.

(3) Застосовується з відповідними рейтингом та обмеженням.

 

Цей перелік схвалення обмежується підготовками та екзаменуваннями, зазначеними у схваленому відповідно до Правил Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування, як зазначено у розділі А Правил.

This approval schedule is limited to the training and examinations specified in the scope of work of the approved Maintenance Training Organisation Exposition as referred to in section A of Military Part-147.

 

Посилання на Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування:

Maintenance Training Organisation Exposition reference:

 

Дата первинної видачі:

Date of original issue:

 

 

Видання №:

Revision No:

 

 

 

Дата схвалення останнього видання:

Date of last revision approved:

 

Підпис:

Signed:

 

Від компетентного органу:

For the Competent authority:

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 672 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar