Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Щоквартальний звіт, що надається до ад'юнктури (аспірантури/докторантури)
24.04.2017, 18:59


Зразок бланку (приклад шаблону) Щоквартального звіту, що надається до ад'юнктури (аспірантури/докторантури):

Образец бланка (пример шаблона) Ежеквартального отчета, предоставляемого в адъюнктуру (аспирантуру / докторантуру):

Додаток 3
до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту
(пункт 13 розділу II)

Щоквартальний звіт, що надається до ад'юнктури (аспірантури/докторантури)

ВИТЯГ
з протоколу від ____ N ___

засідання __
(найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)

Присутні: ____
_

Порядок денний:

1. Звіт ад'юнкта (аспіранта/докторанта) __-го року підготовки
_
                                                                                            (ініціали та прізвище)
про роботу у __________-му кварталі 20__ року.
                          (номер кварталу)

Слухали: _____

За звітний період виконано таке:

1) публікації: _
                                                                                              (бібліографія друкованих робіт)

2) участь у роботі конференцій: __________
                                                                                                   (бібліографія друкованих тез та матеріалів конференцій)

3) наукові доповіді: ________
                                                                                                                 (дати та інші відомості)

4) інше:
_
  (дані про проведені навчальні заняття за місцем проходження педагогічної практики, виконання наукової роботи тощо)
_

Виступи, питання та зауваження: ________
_

Постановили:
_
                          (висновки про рівень виконання індивідуального плану та пропозиції щодо подальшої роботи)
_

Начальник підрозділу

___
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Науковий керівник (консультант)

__________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Ад'юнкт (аспірант/докторант)

__________
(спеціальне звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 753 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar