Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Схема маршрутів патрулювання (Схема маршрутов патрулирования)
[ Скачать с сервера (58.5 Kb) ] 02.12.2016, 22:09


Зразок бланку (приклад шаблону) Схеми маршрутів патрулювання. Додаток 2 до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України: 

Образец бланка (пример шаблона) Схемы маршрутов патрулирования. Приложение 2 к Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины:

Додаток 2
до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України
(пункт 17 розділу II)

 

ПОГОДЖЕНО

_________________________________________
               (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________
                       (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

СХЕМА МАРШРУТІВ
патрулювання у __________________________________
                              (назва населеного пункту (гарнізону))

Розрахунок
сил та засобів, які залучаються до несення патрульно-постової служби

Порядок
підтримання зв'язку під час організації взаємодії

N
з/п

Ор-
ган упра-
вління (під-
роз-
діл) Служ-
би право-
поряд-
ку, від якого призна-
чають-
ся пат-
рулі

Но-
мер та назва марш-
руту пат-
рулю-
ван-
ня

Дов-
жина марш-
руту пат
рулю-
вання

Кіль-
кість пат-
ру-
лів

Кількість
військово-
службовців

Техніка

Спеціальні засоби

Засоби зв'язку

офі-
це-
ри

пра-
пор-
щи-
ки, сер-
жан-
ти

сол-
дати

УАЗ

ВАЗ

КГ-73

БРМ-92

Форт-12Р

ІР-4

Р-148

Р-157

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Но-
мер та назва марш-
руту

Номери телефонів
оперативних чергових
(чергових)

Служби право-
порядку

Наці-
ональ-
ної поліції

підро-
зділів Націон-
альної гвар-
дії Укра-
їни

Служби без-
пеки Укра-
їни

Держав-
ної прикор-
донної служ-
би

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

 

Знак

Зміст знака

 

 

 

 

 

 

_________________________
          (посада, військове звання)

___ ____________ 20__ року

_______________________
(підпис)

Масштаб М1: _______________

________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 807 | Загрузок: 58
Всего комментариев: 0
avatar