Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Скорочена оцінна картка військовослужбовця (сокращенная оценочная карта военнослужащего)
31.01.2017, 18:33


Зразок бланку (форма шаблону) Скороченої оцінної картки  військовослужбовця:

Образец бланка (форма шаблона) Сокращенной оценочной карточки военнослужащего):

Додаток 12
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

 

 

 

 

 

СКОРОЧЕНА ОЦІННА КАРТКА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

1. Загальні відомості

1.1. Військове звання __________________________________________________________________

1.2. Прізвище _________________________________ Ім'я ___________________________________

По батькові __________________________________________________________________________

1.3. Займана посада____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.4. Особистий номер (реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)______________________________________________________________________________

1.5. Оцінка за період з ___ ____________ 20___ року до ___ ____________ 20__ року

 

2. Оцінка за критеріями службової діяльності

N
з/п

Критерії діяльності

Кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМА БАЛІВ

 

 

3. Оцінна характеристика та пропозиції безпосереднього начальника

3.1. Текст характеристики

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

3.2. Висновок та рекомендації безпосереднього начальника

Висновок ____________________________________________________________________________

Рекомендації __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Безпосередній начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року                   (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

4. Висновок та рекомендації прямого начальника

Висновок ____________________________________________________________________________

Рекомендації __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прямий начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року                      (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

5. Результат періодичного оцінювання

Висновок ____________________________________________________________________________

Рекомендації _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Безпосередній начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року                  (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

6. Висновки атестаційної комісії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Протокол засідання атестаційної комісії _________ N __ від ___ ____________ 20__ року.

Секретар комісії _______________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року                   (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

7. Рішення особи, яка затверджує оцінну картку

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З матеріалами оцінювання, висновками та рекомендаціями начальників ознайомлений ______________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року                  (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
______________________________________________________________________________________
М. П.                       (посада, військове звання, підпис, прізвище особи, яка завірила копію оцінної картки)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1282 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar