Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Службова характеристика (служебная характеристика)
31.01.2017, 18:30


Зразок бланку (форма шаблону) Службової характеристики:

Образец бланка (форма шаблона) Служебной характеристики:

Додаток 6
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

 

 

 

 

 

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Військове звання_______________________________________________________________________

Прізвище _____________________ Ім'я ___________________ По батькові _____________________

Займана посада________________________________________________________________________

Особистий номер (реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)_____________________________________________________________________________

1. Текст характеристики

 
 
 

2. Висновок та рекомендації безпосереднього начальника

Висновок

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище безпосереднього начальника)

"___" ____________ 20__ року

3. Висновок та рекомендації прямого начальника

Висновок

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прямий начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

4. Рішення особи, яка затверджує службову характеристику

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

5. З характеристикою ознайомлений

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис військовослужбовця)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище особи, яка завірила копію характеристики)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 871 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar