Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (Список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам)
12.03.2017, 19:45


Зразок бланку (форма шаблону) Списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам:

Образец бланка (форма шаблона) Списка работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам:

Додаток 2 
                                      до пункту 2.3 Порядку 
                                      проведення медичних оглядів 
                                      працівників певних категорій 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Роботодавець
                                      ___________________________ 
                                      (найменування підприємства) 

                                      ________ __________________ 
                                      (підпис)   (прізвище, ім'я 
                                                 та по батькові) 
                                              М.П. 

                                      Дата ____________________ 
                                           (число, місяць, рік) 
 

                              СПИСОК 
     працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам
      ________________________________________ у 200__ році 
            (найменування підприємства) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Табе- |Цех, |Прізвище,|Стать| Дата |  Про-  | Стаж | Дата |    Назва   |Назва робіт |  Підлягає огляду(1)|
|льний |діль-|  ім'я,  |(ч/ж)|і рік | фесія  |роботи|остан-|шкідливих та| і N пункту |                    |
| N    |ниця |    по   |     |народ-|(посада)|  в   |нього |небезпечних |     та     |                    |
| з/п  |     |батькові |     |ження |  за ДК |даних |  ог- |факторів і N| підпунктів |                    |
|      |     |         |     |      |  003:  |умовах| ляду |  пункту та |  Переліку  |                    |
|      |     |         |     |      |  2005  |      |      | підпунктів | робіт, для |                    |
|      |     |         |     |      |        |      |      |  Переліку  |  виконання |                    |
|      |     |         |     |      |        |      |      |шкідливих та|   яких є   |                    |
|      |     |         |     |      |        |      |      |небезпечних | обов'язко- |--------------------|
|      |     |         |     |      |        |      |      |факторів    |вим         |лікарів|лабораторні,|
|      |     |         |     |      |        |      |      |виробничого |попередній  |       |  функціо-  |
|      |     |         |     |      |        |      |      |середовища і|(періодичні)|       |  нальні та |
|      |     |         |     |      |        |      |      |трудового   |медичний    |       |    інші    |
|      |     |         |     |      |        |      |      |процесу, при|огляд       |       |дослідження |
|      |     |         |     |      |        |      |      |роботі з    |працівників |       |  (указати, |
|      |     |         |     |      |        |      |      |якими обо-  |            |       |    які)    |
|      |     |         |     |      |        |      |      |в'язковий   |            |       |            |
|      |     |         |     |      |        |      |      |попередній  |            |       |            |
|      |     |         |     |      |        |      |      |(періодичні)|            |       |            |
|      |     |         |     |      |        |      |      |медичний    |            |       |            |
|      |     |         |     |      |        |      |      |огляд       |            |       |            |
|      |     |         |     |      |        |      |      |працівників |            |       |            |
|------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------|
| 1    |  2  |    3    |  4  |  5   |    6   |  7   |  8   |      9     |     10     |  11   |     12     |
|------+-----+---------+-----+------+--------+------+------+------------+------------+-------+------------|
|      |     |         |     |      |        |      |      |            |            |       |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (1)  Графи  11  та  12 заповнюються комісією закладів охорони 
здоров'я, що проводить медичний огляд. 

 Уповноважена 
 роботодавцем особа   ____________   _____________________________ 
                        (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 

 Погоджено: 

 Лікар з гігієни праці  __________   _____________________________ 
                         (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові) 

 М.П. 

 Дата ____________________ 
      (число, місяць, рік) 

 Директор Департаменту 
 розвитку медичної допомоги                            М.П.Жданова 

 Директор Департаменту 
 державного санітарно- 
 епідеміологічного нагляду                         А.М.Пономаренко 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1319 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar