Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Додаток 2 до Типового положення про атестаційну комісію
05.07.2016, 10:53


Образец бланка (форма шаблона) свидетельства о государственной аттестации детского заведения оздоровления и отдыха. Приложение 2 к Типовому положению об аттестационной комиссии.

Зразок бланка (форма шаблону) свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Додаток 2 до Типового положення про атестаційну комісію:

Додаток 2
до Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(пункт 12 розділу III)

 

ЗРАЗОК

____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування уповноваженого органу)

 

 

СВІДОЦТВО
про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Серія ________ N ________

Дата видачі ____ _____________ 20____ року

Цим свідоцтвом визнається, що дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
____________________________________________________________________________________
                                                                                    (повне найменування закладу) 
____________________________________________________________________________________
                                                                         (місцезнаходження / місце проживання)
____________________________________________________________________________________
                                                                (П. І. Б. / найменування власника/засновника)
____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування власника (засновника) закладу)
____________________________________________________________________________________
    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ закладу або його власника (засновника) / реєстраційний номер облікової картки
                                                               платника податків або серію та номер паспорта*)

за результатами державної атестації, проведеної з ___ __________ 20_____ року по ___ __________ 20_____ року, визнається таким, що пройшов державну атестацію.

Закладу присвоєно (підтверджено) __________________________ категорію.

Реєстраційний номер __________.

Керівник уповноваженого органу ______________________ ___________________
                                                                                                   (П. І. Б.)                                        (підпис)

М. П.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 929 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar